Z największymi kłopotami zmagały się się szkoły podstawowe i szkoły wiejskie. Powód? Brak sprzętu i kompetencji cyfrowych zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli - wynika z badania dyrektorów w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. 85 proc. z nich deklaruje możliwość realizacji obowiązku edukacji zdalnej w szkołach, w 74 proc. szkół realizowany jest dotychczasowy rozkład zajęć, a 58 proc. wprowadziło w swoich placówkach wspólne narzędzia do pracy na odległość.

MEN: Nie ma powodu do oszczędzania na nauczycielach>>

 

Dyrektorzy starają się, jak mogą

W projekcie „Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji” przebadano 646 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chciano sprawdzić, jak po miesiącu od wprowadzenia obowiązku zdalnej edukacji szkoły zorganizowały się, z czym się mierzyły oraz kto im pomógł.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2020 >

 

 

Większość dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje, że zarządzane przez nich placówki sprostały wyzwaniu zorganizowania i prowadzenia zdalnej edukacji. Ale… wszystko działo się pod ogromną presją czasu i udało się głównie dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu trudności, wielkiemu zaangażowaniu i aktywności. Dyrektor szkoły podstawowej, woj. podkarpackiego komentuje w badaniu: „Dużo się mówi, wiele oczekując od szkół, które tak naprawdę zostały pozostawione same sobie - co najwyżej ze wskazaniem stron w sieci, z których mogą korzystać”.

Sprawdź w LEX: Czy należy wydać świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum uczniowi, który w klasie trzeciej nie otrzymał promocji? >

„Jak to się mówi: dyrektor, to operatywny człowiek i sam sobie wszystko zorganizuje...ale niech nasze władze, nam w tym nie przeszkadzają i niech nie udają, że nam pomagają” – to wypowiedź dyrektorki liceum ogólnokształcącego z woj. podlaskiego. Dyrektorka szkoły podstawowej, z woj. podkarpackiego wyraża żal: „Zostaliśmy z tym problemem zostawieni sami i nikt się nas nie pyta, czy mamy jakieś problemy. Kuratorium wysyła tylko ponaglenia do wypełniania pilnych ankiet (nawet w niedzielę) a gmina zasypuje nas emailami i sms-ami”.

Zobacz szkolenie w LEX: Zakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii. Zadania dyrektora >

W ponad połowie szkół aktywnie poszukiwano informacji na temat edukacji zdalnej. Z kolei w prawie 60 proc. nauczyciele dzielili się swoją wiedzą. Szkoły pomagały też uczniom i rodzicom. Mimo że na początku zdalnej edukacji szkoły nie prosiły o pomoc instytucji, którym podlegają, połowa z nich otrzymała realne wsparcie od samorządów. Nie popisały się natomiast instytucje centralne. Jako pomoc przekazywano sprzęt komputerowy i dawano dostęp do materiałów w sieci. Co ciekawe, tylko około 10 proc. badanych dyrektorów zadeklarowało, że uzyskali dodatkowe wsparcie psychologiczne dla nauczycieli lub uczniów.

Badani dyrektorzy wskazywali na potrzebę wsparcia metodycznego szkół oraz bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli ze stosowania narzędzi cyfrowych.

Czytaj w LEX: Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >

 

 

Przemęczeni nauczyciele

Nauczyciele szkół podstawowych badani przez Centrum Cyfrowe w dniach 1-17 kwietnia za największy problemem zdalnego nauczania uznali czasochłonność. Tak uważa aż 47 proc. badanych. Na braki sprzętowe wskazuje – 36 proc. , na ograniczenie w dostępie do Internetu u uczniów – 32 proc.

Sprawdź w LEX: Czy można pozostawić ucznia klasy 7 w tej samej klasie na następny rok na prośbę rodziców? >

Tylko 23 proc. nauczycieli nie widzi potrzeby powtarzania materiału przerabianego z uczniami w trybie zdalnym. 17 proc. jest zdania, że materiał będzie trzeba powtórzyć w znacznej części, a 30 proc. nie jest w stanie tego stwierdzi. Aż 85 proc. nauczycieli nie miało przed pandemią doświadczeń z edukacją zdalną. Zaledwie 14,6 proc. jakkolwiek zetknęło się wcześniej z e-learningiem.

Najpopularniejsze jest wysyłanie uczniom linków do lekcji online i materiałów, które znajdują w Internecie - deklaruje to 83 procent nauczycieli klas 1-3 i blisko 90 procent nauczycieli klas 4-8. Tylko 31 procent pedagogów w edukacji wczesnoszkolnej oraz 26 procent w klasach 4-8 nagrywa lekcje wideo. Większość nauczycieli korzysta z więcej niż jednej metody edukacji zdalnej.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >

Nauczyciele są zmęczeni. Boją się konsekwencji z kuratorium np. z powodu niezrealizowania podstawy programowej. Są również nadmiernie obciążeni biurokracją. Aż 40 proc. nauczycieli ma kłopot z kontaktem z rodzicami. A przecież większość rodziców narzeka na zasypywanie dzieci nadmiarem zadań do samodzielnego wykonania. Ciekawych danych na temat warunków pracy nauczycieli w czasie pandemii dostarcza też anonimowa ankieta przeprowadzona online w dniach 29.05. -15. 05. na terenie warszawskiego Oddziału ZNP Praga Południe, Wawer, Wesoła. Wzięło w niej udział 597 nauczycieli. Aż 36 proc. deklaruje, że pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo. 45,4 proc. nie przekracza w pracy 40 godzin w tygodniu.

Czytaj w LEX: W jaki sposób udokumentować 50% frekwencji w przypadku przejścia na nauczanie za odległość?  >

Ankietowani nauczyciele prowadząc lekcje online, najczęściej korzystają z platformy Google Suit – 23,6 proc. oraz Microsoft 262 (Teams) – 23,9 proc. Wymieniali też: Zoom – 17,6 proc., Skype 7,4 proc., YouTube 5,3 proc. Ponad 20 proc. respondentów nie otrzymało od swojego pracodawcy żadnych narzędzi do pracy zdalnej; 53,1 proc. otrzymało służbowe e maile; 42,4 proc. - platformę do prowadzenia zdalnego nauczania; 18,9 proc. - miało zapewnione wyposażone stanowisko w szkole, 18,3 proc. otrzymało od dyrektora służbowy laptop. Ale też dopisywali, że otrzymali wsparcie mentalne, szkolenia z zakresu obsługi platformy, służbowy tablet, słuchawki z mikrofonem, kamerki, ksero. W domu 93,6 proc. ankietowanych korzysta z własnego Internetu, 78,5 proc. - z prywatnego laptopa; 78,2 proc. - z własnego telefonu, 34,1 proc. - prywatnie korzysta z ksero.

Czytaj w LEX: Na ile dni przed radą klasyfikacyjną należy wystawić oceny końcowe uczniom? >