Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Zasady przyznawania świadczenia określone zostały w Uchwale Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514).

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha przypomniała, że od jutra – 1 lipca – rusza trzecia edycja programu „Dobry start”. Jak wskazała, program ten stał się już nieodłącznym elementem wsparcia 4,5 mln dzieci w wieku szkolnym.

– Zachęcamy wszystkich rodziców, by zanim wyjadą na wakacje z rodzinami, pomyśleli o początku roku szkolnego, że można już od 1 lipca składać wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną – mówiła. Jak dodała, wczesne złożenie wniosku gwarantuje wczesną wypłatę świadczenia.

Rodzice albo opiekunowie prawni

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Rodziny otrzymują świadczenie Dobry Start bez względu na dochód i środki te nie są opodatkowane.

Czytaj także: Jeżeli kolonie, to najczęściej w Polsce>>
 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi, należy zapytać o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Może to być np. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie miasta/gminy lub za pośrednictwem poczty. 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.