Podwójny rocznik w szkołach średnich, podwyżka dla nauczycieli o 6,9 proc. i zapowiedź kolejnej, dyskusja o postępowaniach dyscyplinarnych, zawieszenie edukacji stacjonarnej, wprowadzenie zdalnej i przesunięte egzaminy - to najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2019/2020.

Kończący się rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się pod znakiem tzw. podwójnego rocznika w klasach pierwszych szkół średnich, w wyniku wejścia reformy edukacji do tego typu szkół. W pierwszych klasach szkół średnich we wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło więcej uczniów niż w latach wcześniejszych - ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. Uczą się oni w równoległych klasach.

Podwyżki dla nauczycieli

Początek roku szkolnego to także wejście w życie uchwalonej w czerwcu ub.r. nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Zgodnie z nią we wrześniu nauczyciele otrzymali podwyżkę wynagrodzeń o 6,9 proc. Od 1 września wprowadzono też jednorazowy dodatek dla stażystów "dodatek na start" w wysokości 1000 zł. Określono na poziomie 300 zł minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo.

We wrześniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejną podwyżkę. Zgodnie z uchwaloną ustawą budżetową na 2020 r. płace nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. od września tego roku.

Zmiany w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych

W uchwalonej w czerwcu ub.r. nowelizacji Karty wprowadzono też zmiany w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Zapisano w ustawie, że dyrektor w ciągu trzech dni musi powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Przepis ten posłowie wprowadzili na wniosek rzecznika praw dziecka.

Zdaniem wszystkich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli niedookreślenie w ustawie, co należy rozumieć przez "dobro dziecka" powoduje, że nie wiadomo, czy za jakieś przewinienie dyrektor może nałożyć – tak jak było wcześniej – karę porządkową, czy też nie i musi od razu złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. W efekcie – jak sygnalizowali – dyrektorzy prewencyjnie wszystkie sprawy zgłaszają do rzecznika dyscyplinarnego.

Sprawa ta była przedmiotem dyskusji prowadzonej na Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i korporacji samorządowych. Był to pierwszy temat zaproponowany do prac zespołu przez szefa MEN po jesiennych wyborach parlamentarnych. Po kilku spotkaniach - w styczniu i lutym - prace zespołu zostały zawieszone w związku z epidemią koronawirusa.

W czerwcu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisany został projekt noweli zmieniający obecne przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Jak podało MEN w projekcie znajdzie się m.in. wydłużający czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu naruszenia prawa i dobra dziecka, tak jak strony wydyskutowały to na zespole.

Z dnia na dzień szkoły przeniosły się do internetu

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach.

 

Koronawirus wymusił zmianę terminów egzaminów

9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformowali, że egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie; nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

24 maja ogłoszono nowy harmonogram egzaminów zewnętrznych. Zdecydowano, że egzamin ósmoklasisty, który miał się odbyć w kwietniu, przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Termin dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w czerwcu przeprowadzony będzie w dniach 7-9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Matury, które miały rozpocząć się 4 maja, zaczęły się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

Jednolity harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Minister edukacji ogłosił w maju jednolity w całym kraju harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (w latach ubiegłych w poszczególnych województwach harmonogramy ogłaszali kuratorzy oświaty). Zgodnie z nim, dokumenty do szkół będą składane w dwóch etapach: 15 czerwca-10 lipca, 31 lipca-4 sierpnia. 12 sierpnia szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów, a 19 sierpnia przyjętych.

W maju zaczęto stopniowo odmrażać oświatę

Od 6 maja w przedszkolach mogły być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja zajęcia prowadzone mogły być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Mogły też być prowadzone w szkołach konsultacje dla wszystkich chętnych uczniów. Od 1 czerwca częściowo odmrożono nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. Odmrażanie odbywało się w reżimie sanitarnych według specjalnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W reżimie sanitarnym przeprowadzone zostały też egzamin ósmoklasisty i matury. Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń nie mógł uczestniczyć w egzaminie także wtedy, jeśli był objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo mieszka z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

W czwartek premier Morawiecki poinformował, że we wrześniu uczniowie wrócą do szkół.

Czytaj: Premier: Po wakacjach dzieci i młodzież wracają do szkół >

 

AM/PAP