Prezes Związku zaapelował do premiera o poparcie obywatelskiego projektu zmiany art. 86 Prawa oświatowego. Wyjaśnił, że chodzi o zagwarantowanie rodzicom prawa do decydowania, jakie treści są przekazywane dzieciom podczas zajęć dodatkowych, zwłaszcza z edukacji seksualnej.

 

Rodzic nie kontroluje programu, ale ma wpływ na niektóre jego treści>>

 

Zmiana w prawie oświatowym

Jak powiedział, badanie przeprowadzone rok temu przez fundację potwierdziło, że chce tego większość rodziców. - To jest drobna zmiana. Rodzice mają wyrazić zgodę na udział dzieci w zajęciach dodatkowych, a organizacje, które wchodzą do szkół, mają przedstawić pełen program, materiał audiowizualny tych zajęć - tłumaczył założenia projektu.

Pomysł nowelizacji art. 86 Prawa oświatowego od miesięcy postuluje Ordo Iuris, zmiana ma zaostrzyć przepisy dotyczące zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Pomysł przedstawiony w projekcie to nowa procedura dopuszczenia zajęć przez szkołę i rodziców. Organizacje, które chciałyby prowadzić w szkole lub placówce działalność związaną z przekazywaniem treści  dotyczących  seksualności  człowieka  lub  rozwoju  psychoseksualnego  dzieci  i młodzieży, musiałyby równocześnie z wystosowaniem stosownego zgłoszenia do dyrekcji szkoły,  przygotować  propozycję  prospektu informacji   wychowawczej.  

W pomyśle przedstawionym przez Ordo Iuris znalazł się też przepis statuujący odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszoną solidarnie przez organizację społeczną działająca na terenie szkoły, jak i przez organ prowadzący. Rodzic, który uzna, że jego dziecku wyrządzono krzywdę, miałby po zmianach zyskać możliwość wystąpienia do sądu i uzyskania zadośćuczynienia.