Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej online w przeddzień rozpoczęcia rekrutacji na UJ, rektor elekt zwrócił m.in. uwagę na zdrowie psychiczne młodzieży. - Młodzież jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Najpierw przeżywała niepewność i niepokój w związku z terminami matur, a teraz z rekrutacją na studiach, na której wyniki trzeba będzie czekać dłużej niż zwykle - stwierdził.

Czytaj: Część zajęć na uczelniach już w formie stacjonarnej>>
 

Pierwszy rok bardziej stacjonarnie

Według prof. Popiela szczególnie studenci pierwszego roku powinni mieć możliwość uczęszczania na zajęcia w budynkach uczelni. Ostateczne decyzje będą uzależnione od dalszej sytuacji związanej z Covid-19 i od decyzji rządu - przypomniał rektor elekt. Zaznaczył, iż nie wyobraża sobie, aby od 1 października 35 tys. studentów UJ pojawiłoby się w murach uczelni.  - To nadal jest kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa - powiedział. Uczelnia planuje, że wszystkie wykłady będą się odbywać zdalnie.

 

Rekrutacja do 23 sierpnia

- W związku z zaistniałą sytuacją, a więc przesunięciem terminów matur, podjęliśmy decyzje o dostosowaniu startu rekrutacji na studia I stopnia i studia jednolite, na które kandydaci będą mogli się rejestrować i wypełniać dane z wynikami matur od 1 lipca do 23 sierpnia - poinformował Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Podobnie jak w roku poprzednim, o dostaniu się na studia decydować będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych.  Uczelnia podkreśla, że taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania projakościowe mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano ponad 15 000 miejsc stacjonarnych oraz prawie 2 700 miejsc niestacjonarnych (ponad 10 tysięcy na studiach pierwszego stopnia).