Stypendia dla uzdolnionych uczniów, mających trudną sytuację materialną, przyzna po raz szósty...
Pecka Ilona
13.04.2012
Jak informuje Rzeczpospolita Prawo i Sprawiedliwość zgłosi w piątek projekt specustawy dotyczącej...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Mniejszość Niemiecka chce więcej szkół dwujęzycznych tak zadeklarowali jej przedstawiciele na...
PAP
13.04.2012
Nowe dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą ważne we wszystkich krajach Unii...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.04.2012
Szeroki zakres wyłącznej odpowiedzialności dyrektora szkoły za jej pracę stoi w sprzeczności z jego...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.04.2012
Radni powinni w uchwale wskazywać maksymalną opłatę za posiłki wżłobku lub klubie dziecięcym -...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Nauczyciele i dyrektorzy szkół rzadko zgłaszają na policję przypadki agresji ze strony uczniów....
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem to jeden z celów rzecznika praw dziecka. W jego realizacji pomóc...
Agnieszka Winiarska
12.04.2012
O zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa oraz o nowelizację ustawy...
PAP
12.04.2012
Kurator oświaty nie musi obszernie uzasadniać negatywnej opinii uniemożliwiającej połączenie szkoły...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012
Około 40 nauczycieli tzw. klas mundurowych z kilku regionów Polski weźmie udział w I Ogólnopolskiej...
Pipała Agnieszka
12.04.2012
Ustawa regulująca zasady zakładania żłobków i klubów dziecięcych obowiązuje już od roku. Mimo tego...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012
Jak wynika z danych zebranych przez tygodnik Polityka, co piąty pracujący Polak jest dziś...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012
Kryzys i plany podniesienia wieku emerytalnego zmusiły wielu pięćdziesięciolatków do powrotu do...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012
Przepisy wykluczające możliwość zorganizowania w budynku szkolnym imprezy okolicznościowej, na...
Serwis Samorządowy PAP
12.04.2012
Nauczyciel nie może żądać od szkoły usunięcia ze strony internetowej grafiku jego dyżurów. Nie ma...
12.04.2012
Chińczycy okazują się bezkonkurencyjni w tworzeniu podróbek. Policja w Chinach wykryła placówkę,...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012
27 wniosków szkół z województwa opolskiego zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach...
Kownacka Katarzyna
12.04.2012
Gimnazjaliści z terenów wiejskich mogą mieć w tym roku utrudniony dostęp do dobrych liceów,...
Pędzich Maciej
11.04.2012
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich...
Monika Sewastianowicz
11.04.2012
Minister edukacji podpisała nowe rozporządzenie w sprawie warunków realizacji przez placówki...
Monika Sewastianowicz
11.04.2012
Specjaliści z Politechniki Lubelskiej przeanalizowali powietrze w kilkunastu gimnazjach oraz...
PAP
11.04.2012
Ponad 40 osób protestowało we wtorek w Bydgoszczy przeciwko zmianom w programach nauczania w...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
11.04.2012
W uchwale określającej wysokość dotacji na złobek rada gminy nie może ograniczyć się do podania...
Monika Sewastianowicz
11.04.2012
Około stu osób, głównie uczniów i ich rodziców, wzięło udział w manifestacji przeciwników...
Ciepielski Michał
11.04.2012
Lekcje historii nie muszą kojarzyć się z nudnym zakuwaniem dat. Aby zmienić podejście uczniów do...
Monika Sewastianowicz
11.04.2012
Opracowywana przez resort edukacji nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej nie...
Monika Sewastianowicz
11.04.2012
Rozpoczęły się zapisy na warsztaty dla licealistów w czterech dziedzinach wiedzy, które odbędą się...
Olgierd Żyromski
10.04.2012
140 mln zł ma być przeznaczonych w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez...
PAP
10.04.2012
Wydatki na amortyzację rozumiane jako gromadzenie środków finansowych na przyszłość nie mogą być...
Monika Sewastianowicz
10.04.2012