Taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów, jednak tak szkoła, jak i przedszkole są jednostkami...
Monika Sewastianowicz
16.04.2012
Rzecznik praw dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do Krystyny Szumilas o podjęcie działań...
Agnieszka Winiarska
16.04.2012
O planowanych zmianach w nauczaniu historii będą debatowali uczestnicy poniedziałkowego spotkania w...
PAP
16.04.2012
Troje działaczy śląskiej opozycji demokratycznej w latach 80. podjęło w niedzielę w Tarnowskich...
Błoński Marek
16.04.2012
Wojciech Chałupka z Kluczborka w grupie młodszej i Małgorzata Mazij z Wrocławia w starszej -...
Józef Machnik
16.04.2012
Klub PiS przedstawił w piątek projekt ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach...
PAP
16.04.2012
Po zjazdach w Krakowie i w Warszawie słuchacze Akademii Zarządzania Dyrektora Szkołybędą mieli...
16.04.2012
Uchybienie przepisom art. 59 ustawy o systemie oświaty powoduje konieczność powtórzenia całej...
Monika Sewastianowicz
16.04.2012
Są w Polsce szkoły, które mimo niżu demograficznego nie martwią się o kandydatów. Chętni ustawiają...
Radosław Dąbrowski
14.04.2012
Ponad 250 dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu podstawówek i gimnazjów wzięło w piątek udział w...
Kownacka Katarzyna
13.04.2012
Portugalskie ministerstwo oświaty wydało w piątek nowy regulamin funkcjonowania szkół publicznych,...
PAP
13.04.2012
Wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania...
PAP
13.04.2012
Mimo wprowadzenia dodatkowych opłat za nadliczbowe godziny, gminy nadal tracą na przedszkolach....
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Z powodu zadymienia z budynku gimnazjum we Wschowie ewakuowano 172 uczniów i pracowników. Nikt nie...
Marcin Rynkiewicz
13.04.2012
Suwalska nauczycielka, która jest jednocześnie radną, będąc na zwolnieniu lekarskim uczestniczyła w...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Pracownicy niektórych przedszkoli wzbraniają się przed przyjmowaniem do placówek dzieci chorych na...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Resort edukacji uważa, że szkoły zawodowe nie powinny być zaskoczone obowiązującymi od 1 września...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z numerem PESEL...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące warunków realizacji przez placówki...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Z 75 pytaniami ze znajomości przepisów konsumenckich zmierzą się 16 kwietnia 2012 r. finaliściVIII...
Agnieszka Winiarska
13.04.2012
Stypendia dla uzdolnionych uczniów, mających trudną sytuację materialną, przyzna po raz szósty...
Pecka Ilona
13.04.2012
Jak informuje Rzeczpospolita Prawo i Sprawiedliwość zgłosi w piątek projekt specustawy dotyczącej...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Mniejszość Niemiecka chce więcej szkół dwujęzycznych tak zadeklarowali jej przedstawiciele na...
PAP
13.04.2012
Nowe dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą ważne we wszystkich krajach Unii...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.04.2012
Szeroki zakres wyłącznej odpowiedzialności dyrektora szkoły za jej pracę stoi w sprzeczności z jego...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.04.2012
Radni powinni w uchwale wskazywać maksymalną opłatę za posiłki wżłobku lub klubie dziecięcym -...
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Nauczyciele i dyrektorzy szkół rzadko zgłaszają na policję przypadki agresji ze strony uczniów....
Monika Sewastianowicz
13.04.2012
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem to jeden z celów rzecznika praw dziecka. W jego realizacji pomóc...
Agnieszka Winiarska
12.04.2012
O zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa oraz o nowelizację ustawy...
PAP
12.04.2012
Kurator oświaty nie musi obszernie uzasadniać negatywnej opinii uniemożliwiającej połączenie szkoły...
Monika Sewastianowicz
12.04.2012