W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
23.04.2012
Od roku szkolnego 2011/2012 diametralnie zmieniła się formuła przeprowadzania egzaminu...
Krzysztof Lisowski
23.04.2012
Prawie 7 tys. mniej uczniów poszło do opolskich szkół w tym roku szkolnym w porównaniu z rokiem...
Kownacka Katarzyna
23.04.2012
W przypadku utraty stanowiska dyrektora przez osobę, która złożyła wniosek do organu prowadzącego o...
Piotr Gąsiorek
22.04.2012
Występy grup tanecznych, rekonstrukcyjnych i zespołów śpiewających pieśni historyczne towarzyszyły...
Jan Koprowski
21.04.2012
PSL przedstawi w najbliższym czasie pakiet społeczny Z myślą o rodzinie - będzie to seria projektów...
PAP
20.04.2012
245 osób w jednym autobusie - to na szczęście nie nowy pomysł ZTM, a rekord Guinessa, który pobili...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
Media traktują nauczycieli niesprawiedliwie, przedstawiając tę grupę zawodową jedynie jako...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
Związki nauczycielskie nie mają jednolitego stanowiska w sprawie rządowych planów podwyższenia...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
Na dwa lata w więzienia w zawieszeniu skazał w piątek sąd byłą dyrektorkę zespołu szkół w Podobinie...
PAP
20.04.2012
Cztery Polki ze szkół ponadgimnazjalnych wygrały organizowaną po raz pierwszy Europejską Olimpiadę...
Agnieszka Winiarska
20.04.2012
Władze Warszawy likwidują szkolne stołówki. 2 tys. kucharek pójdzie na bruk alarmuje Gazeta Polska...
PAP
20.04.2012
Po przesunięciu daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym większość rodziców nie zdecydowała...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określił z jakich materiałów mogą korzystać osoby...
Agnieszka Winiarska
20.04.2012
Komisja wspólna rządu i samorządu w maju rozpatrzy samorządowe postulaty zmian w prawie oświatowym...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
Naukowcy bronią historii w liceach, ale na studia historyczne przyjmują chętnych bez matury z tego...
Podsiedzik Tomasz
20.04.2012
Gmina prowadząca szkołę ma jedynie kompetencje do ustalania szczegółowych warunków przyznawania...
Anna Dudrewicz
20.04.2012
Weszły w życie nowe przepisy określające warunki i tryb wydawania świadectw, dyplomów i innych...
Monika Sewastianowicz
20.04.2012
62 uczniów techników i liceów ogólnokształcących z całej Polski będzie rywalizowało w finale 38....
Bańcer Katarzyna
20.04.2012
Oświatowa Solidarność ma rozpocząć akcję informacyjną, skierowaną głównie do rodziców, na temat...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
20.04.2012
Do 7 maja trwać będzie rozpisany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji otwarty nabór partnerów do...
19.04.2012
Dwa dni wykładów prowadzonych przez historyków z katowickiego oddziału IPN na dwóch katowickich...
Piotrowiak Katarzyna
19.04.2012
Uczniowie oskarżają nauczycielkę matematyki ze szkoły w Wilkowisku, że nakłaniała ich do bicia...
Monika Sewastianowicz
19.04.2012
Związek Powiatów Polskich stworzył listę postulatów zmian w systemie oświaty. Propozycje mają...
Serwis Samorządowy PAP
19.04.2012
Prawie szećset osób wzięło udział w konferencji Nie ma dzieci - są ludzie organizowanej przez...
Agnieszka Winiarska
19.04.2012
Minister edukacji Krystyna Szumilas w specjalnym liście do nauczycieli przypomniała, że 19 kwietnia...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
19.04.2012
30 uczniów zgłosiło chęć udziału w organizowanym przez częstochowski samorząd konkursie Tablety w...
Piotrowiak Katarzyna
19.04.2012
Fundacja Orlen - Dar Serca postanowiła sfinansować edukację najlepszych młodych chemików, którzy...
Budkiewicz Michał
19.04.2012
Gdy podmiotem wzywającym do usunięcia naruszenia, a następnie składającym skargę do sądu jest...
Anna Dudrewicz
19.04.2012
Czy szkoła jako jednostka organizacyjna gminy jest zobowiązana do przygotowania i przesłania...
19.04.2012