Podstawy nawiązania stosunku pracy Nauczyciele, jako odrębna grupa zawodowa, mają uregulowany...
Michał Culepa
28.06.2007
Czy osobie, ktra spełnia wszystkie wymogi 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6...
Krzysztof Gawroński
14.06.2007
Co powinien zawierać protokół pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej szkoły, która dopiero...
Krzysztof Lodziński
14.06.2007
Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia...
Monika Tutka
05.06.2007
Marta Handzlik
05.06.2007
Krzysztof Gawroński
05.06.2007
Sejmowa Komisja Edukacji zaakceptowała 23 maja 2007 r. poselski projekt nowelizacji Karty...
25.05.2007
W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a...
Krzysztof Lodziński
25.05.2007
W Polsce dzieci od 7. roku życia do czasu ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż do 18 lat) są objęte...
Anna Rękawek
23.05.2007
Czy dyrektorzy szkół zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych?
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
W niniejszym komentarzu zostaną omówione wymagania kwalifikacyjne stawiane osobom Kwalifikacje...
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
1    532  533  534  535  536 
Prawo.pl