Czy główny księgowy w szkole podlega ocenie pracy jako pracownik samorządowy?

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Tabela 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) stanowisko głównego księgowego zatrudnionego w jednostce (jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym jednostki samorządu terytorialnego - § 2 pkt 3 rozporządzenia) - a zatem m.in. w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, należy do kierowniczych stanowisk urzędniczych.
Natomiast z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) wynika, że każdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż główny księgowy zatrudniony w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego podlega okresowej ocenie kwalifikacyjnej zgodnie z art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych.