Ministerstwo edukacji przyznało, że w przepisach wykonawczych dotyczących monitoringu w szkołach, niefortunnie wskazano parametry urządzeń rejestrujących dźwięki. Sprawę zakwestionował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.
Wystosował pismo do ministra edukacji dotyczące  stosowania w szkołach urządzeń umożliwiających rejestrowanie dźwięków. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki w szkołach, organy prowadzące szkołę upoważnione są do instalowania w placówkach czułych mikrofonów, które mogą służyć do rejestracji prywatnych rozmów uczniów, nauczycieli oraz osób trzecich. Zdaniem Rzecznika narusza to konstytucyjne prawo do prywatności. Wątpliwości rzecznika nie budzi monitorowanie wizyjne placówek oświatowych, czyli instalowanie kamer rejestrujących wydarzenia na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego, natomiast montowanie urządzeń nagrywających dźwięk nie tylko nie spełnia założonych funkcji – zapewnienie porządku i bezpieczeństwa – ale może w istotny sposób naruszać przepisy istniejącego prawa.
Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii i poinformowanie o zajętym stanowisku.
 
Ministerstwo przygotuje nowelizację rozporządzenia, w której nie będzie już mowy o urządzeniach rejestrujących głos. Z informacji MEN wynika, że szkoły nie planują rejestrowania dźwięku i nie przewidują instalowania urządzeń posiadających taką funkcję.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 26.10.2007 r.,  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 22.10.2007 r.