W dniach 10 i 11 listopada odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowa konferencja "Edukacja demokratyczna w wolnych szkołach". Konferencja stanowiła spotkanie pasjonatów, twórców tzw. szkół wolnych - demokratycznych - autorskich i eksperymentalnych. Uczestnikami konferencji byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. W konferencji wziął nauczyciel jednej z najstarszych w świecie szkół antyautorytarnych, wolnych, demokratycznych Summerhill w Anglii - Leonard Thurtona wraz z trójką swoich uczennic. Program konferencji nie był ustalony przez organizatorów, układali go sami zainteresowania planując w czterech grupach swobodną rozmowę o interesujących ich problemach.
Dla wszystkich wiążące okazały się takie m.in. zasady, jak: wolność wyboru i uczenia się (gdzie, z kim, jak długo i po co), uczestniczenie w życiu zbiorowości szkolnej czy rodzinnej na równych prawach z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami) , unikanie przemocy i bycie sobą. Uczestnicy konferencji przyjęli tezę L. Turtona, że mimo fascynacji i pasji kształcenia alternatywnego należy być realistą, tzn. w okolicznościach, w jakich się znajdujemy czynić to, co jest możliwe.
 
Źródło: sliwerski-pedagog.blogspot.com, Bogusław Śliwerski 11.11.2007 r.