Oceny opisowe są domeną najmłodszych klas podstawówki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wystawiać je także w liceum. Prawo nie wymaga, by oceny bieżące miały formę stopni - ten obowiązek dotyczy tylko ocen klasyfikacyjnych. Konieczne jest natomiast uregulowanie tej kwestii w statucie szkoły.
Monika Sewastianowicz
02.08.2007
Zarządzanie oświatą
Pomoc materialna stanowi najważniejszą formę wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw z rodzin...
Monika Tutka
19.07.2007
Typowe wypowiedzenie stosunku pracy, przypominające wypowiedzenie określone w Kodeksie pracy...
Michał Culepa
12.07.2007
Przeniesienie w stan nieczynny jest szczególnym uprawnieniem nauczyciela, z którego może skorzystać...
Michał Culepa
05.07.2007
Podstawy nawiązania stosunku pracy Nauczyciele, jako odrębna grupa zawodowa, mają uregulowany...
Michał Culepa
28.06.2007
Co powinien zawierać protokół pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej szkoły, która dopiero...
Krzysztof Lodziński
14.06.2007
Prawo.pl