Powiaty z województwa dolnośląskiego i łódzkiego, protestują przeciwko zmianom sposobu naliczania subwencji oświatowej z tytułu pracy z uczniami niepełnosprawnym. Od roku szkolnego 2007/08 podstawą do naliczania subwencji oświatowej są zestawienia danych zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Konstrukcja tabel, w których wykazywani są uczniowie niepełnosprawni odbiega od dotychczasowych zapisów ze sprawozdań GUS.
Dotychczas w tabeli sprawozdania GUS w jednym wierszu wymienione były wszystkie kategorie uczniów niepełnosprawnych (w tym niedostosowanych społecznie, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) – podkreślają przedstawiciele powiatów.
- Teraz bez żadnej podstawy prawnej dokonany został podział kategorii uczniów na niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, przy czym jedynie ci pierwsi mogą być traktowani jako uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi –napisano w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Zdaniem samorządowców zmniejszenie kategorii uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, spowoduje uszczuplenie wysokości subwencji oświatowej na kształcenie specjalne, pogorszy warunki kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub zmusi samorządy do obniżenia poziomu finansowania innych zadań oświatowych.
źródło: Serwis Samorządowy PAP, 30 października 2007 r., Anna Mikołajczyk-Kłębek