Zgodnie z tym projektem kwota bazowa dla nauczyciela stażysty ma wzrosnąć z 82 do 84 proc.. W drugim głosowaniu przyjęto propozycję pozostawienia w tym roku kwoty bazowej na niezmienionym poziomie ze względy na już uchwalony budżet na 2007 rok.

Posłowie oraz uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych podkreślali, że zmiana ta nie zatrzymuje drogi do dalszych rozmów w sprawie podwyższania kwoty bazowej.