Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do MEN w sprawie testu gimnazjalnego z języka polskiego. "Zwracam się z (...) prośbą o udzielenie informacji na temat formy i zakresu tzw. indywidualnej opieki kuratorów oraz celów, jakie w zamiarach Ministerstwa ma spełniać zapowiadana opieka. Ponadto będę zobowiązany za poinformowanie mnie o działaniach jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podjąć w celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości podczas kolejnych sesji egzaminu" - napisał Janusz Kochanowski.
RPO zwrócił uwagę na to, że zapowiedziane w czwartek przez minister edukacji Katarzynę Hall dodatkowe zaświadczenia o uzyskanych na egzaminie wynikach nie pomogą poszkodowanym uczniom, bo dyrektorzy liceów nie mogą faworyzować niektórych uczniów przy rekrutacji.
Jak podkreślił Rzecznik, uczniowie, którzy nie przerobili na czas obowiązkowych lektur, zostali pozbawieni możliwości prawidłowego przygotowania się do egzaminu, "z uwagi na nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej z języka polskiego". Tymczasem art. 70 Konstytucji gwarantuje dzieciom edukację na najwyższym poziomie, czyli nakazuje realizację w każdej szkole ustalonej podstawy programowej. "Edukacja w gimnazjum z samego założenia ma na celu przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego, co umożliwia dalsze kształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej" – dodał Rzecznik.
 
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 13.06.2008 r.