Na stronach internetowych MEN umieszczono sprostowanie danych przedstawionych w artykule „Gazety Prawnej” z dnia 12,06 dotyczące wysokości podwyżek dla nauczycieli. W sprostowaniu napisano m.in. „Strona rządowa przedstawiała wstępną propozycję, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty w 2009 roku wyniosło 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego 120 proc., mianowanego 145 proc., a dyplomowanego 180 proc. Na spotkaniu nie padły deklaracje strony rządowej, co do wysokości planowanego na rok 2009 wzrostu kwoty bazowej, jak również przewidywanych podwyżek na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Ustalono, że będzie to przedmiotem dalszych rozmów, dlatego też sugestie podane w artykule, że średnia podwyżka dla nauczycieli będzie wynosiła 450 zł, a nauczyciele dyplomowani mogą liczyć najwyżej na 50 zł, natomiast mianowani na 147 zł są nieuzasadnione’.
Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego ma stanowić 145 proc. wynagrodzenia stażysty (obecnie 175 proc.), a dyplomowanego 180 proc. (obecnie 225 proc. wynagrodzenia stażysty). Teraz 228 tys. nauczycieli mianowanych zarabia średnio 2977 zł miesięcznie, a 231 tys. dyplomowanych - 3827 zł. Po zmianach proponowanych przez rząd ich średnia pensja zwiększy się w przyszłym roku odpowiednio do 3124 zł (wzrost o prawie 5 proc.) i 3879 zł (wzrost o 1,37 proc.).
Zdaniem Marka Olszewskiego - wójta gminy Lubicz, wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczącego zespołu edukacji KWRiST - rząd słusznie proponuje podwyżki najpierw dla stażystów, a później dochodzenie do wyższych wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli.
Samorządowcy uważają, że podwyżki dla nauczycieli powinny pociągnąć ze sobą zmiany w Karcie Nauczyciela, m.in. zwiększenie 18 godzinnego pensum nauczycielskiego.
– Nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale w szkole muszą być 40 godz. tygodniowo. Przy tablicy niech przebywają 18 godzin, a pozostałe godziny powinni poświęcić na pracę z uczniem w szkole np. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – uważa Janina Wieczorek, przewodnicząca Mazowieckiego Konwentu Wydziałów Edukacji, naczelnik wydziału oświaty starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jak dodaje, w tej chwili niektórzy nauczyciele zatrudniają się na dwa etaty.
 
Źródło: MEN, 12.06.2008 r., Gazeta Prawna, 12.06.2008 r., Serwis Samorządowy PAP, 11.06.2008 r.