Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone n dofinansowanie monitoringu w szkołach muszą być wydatkowane i rozliczone przez końcem roku. Jeśli tak się nie stanie pieniądze przepadną. Największe problemy będą miały będzie samorządy , które prowadzą wiele szkół.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. zapewniające organom prowadzącym placówki dofinansowanie monitoringu wizyjnego przewiduje, że wnioski o dofinansowanie muszą trafić do wojewody do 21 września. O decyzji czy otrzymają dotację, samorządy dowiedzą się 6 października. Natomiast do 15 grudnia muszą przekazać wojewodzie sprawozdanie finansowe z realizacji programu.
Zdaniem specjalistów warunkiem dotrzymania terminów jest sprawne przeprowadzenie przetargów. W lepszej sytuacji będą samorządy prowadzące niewiele szkół – nie będą one musiały stosować ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednak zdaniem Andrzeja Jakubca, burmistrza Krasnegostawu, także małe gminy, chcące dobrze przygotować monitoring, będą mieć kłopoty z dotrzymaniem terminów. - Instalacja kamer w szkołach ma sens tylko wtedy, gdy monitorowane są wszystkie wejścia do szkół i korytarze - mówi burmistrz. W szkołach w Krasnymstawie zamontowano po 32 kamery, a gmina zapłaciła z własnych środków za instalację monitoringu w jednej szkole około 100 tys. zł.
 
Źródło: Gazeta Prawna 18.09.2007 r.