Zmianę na ustnej maturze z języka polskiego zapowiada Minister Edukacji. Od roku szkolnego 2009- -2010 maturzyści nie będą zdawać egzaminu ustnego z języka polskiego na podstawie prezentacji wybranego tematu literackiego. Egzamin obejmować będzie 8-11 lektur wybranych przez ucznia i podstawy wiedzy o języku.  
Zmiany programu nauczania w szkołach zawodowych mają obejmować m.in. wprowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii oraz systemu staży i praktyk w firmach dla uczniów i nauczycieli. Ministerstwo chce tworzyć programy edukacji zawodowej we współpracy z firmami. Przy każdej szkole zawodowej mają powstać Szkolne Ośrodki Doradztwa Zawodowego. Resort edukacji chce, aby wszystkie szkoły zawodowe uczyły języków obcych z uwzględnieniem języka specjalistycznego.
Resort pracuje też nad zmianą dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Chce zwiększyć liczbę recenzentów nawet do kilkudziesięciu w zależności od przedmiotu. Ministerstwo zamierza także zmniejszyć opłatę, jaką wnoszą wydawnictwa ubiegające się o dopuszczenie podręcznika - z 4,8 tys. zł do 500 zł za podręcznik.
 
Źródło: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, 5.10.2007 r.