"Koronalojalki", jak nazywa to ZNP, nie są nowym pomysłem - część dyrektorów wpadło na to już w poprzednim roku szkolnym, posypały się zwłaszcza, gdy MEN zdecydował o przywróceniu konsultacji z uczniami.

 

Nauczycielu, zamiast testu podpisz papier, że jesteś zdrowy>>

 

MEN: nie ma podstaw prawnych

MEN przypomina, że zgodnie z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Odpowiedzialności pracodawcy z tego tytułu nie można ograniczyć.

 

 

 

Nie ma też podstaw do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty oświadczeń o stanie ich zdrowia. To odpowiedź na pojawiającej się informacje o wymaganiu przez dyrektorów niektórych jednostek systemu oświaty składania przez nauczycieli oświadczeń o aktualnym stanie zdrowia członków ich rodzin oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.