- Pod uwagę wzięliśmy wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych. Ponadto, jednym z ważniejszych kryteriów rankingu były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD). W technikach, dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z egzaminów zawodowych. Dzięki różnorodności kryteriów, które zostały uwzględnione podczas tworzenia rankingu szkół ponadpodstawowych, można łatwo sprawdzić, które placówki dobrze przygotują Was do dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej - tłumaczą autorzy rankingu. Maksymalnie można było uzyskać 100 punktów. Trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium.

Toruńskie liceum na czele rankingu "Perspektyw">>

 

Licea:

  • XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie – 84.562 punktów,
  • XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie – 84.32 punktów,
  • V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – 83.55 punktów,
  • Liceum Uniwersyteckie w Toruniu – 81.934 punktów,
  • Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach – 81.549 punktów.

 

Technika:

  • Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie – 62.186 punktów,
  • Technikum Łączności nr 14 w Krakowie – 61.148 punktów,
  • Technikum Komunikacji w Poznaniu – 60.341 punktów,
  • Technikum Łączności w Poznaniu - 57.639 punktów,
  • Technikum Elektroniczne w Lublinie – 68.357 punktów.

 

Wyniki szkół w poszczególnych województw>>

 

Metodologia rankingu

Jak podkreślają autorzy rankingu, to doskonała forma sprawdzenia poziomu danej szkoły, ponieważ kryteria brane pod uwagę są takie same dla każdej placówki. Każda szkoła posiada na portalu swój profil, z którego można uzyskać informacje potrzebne podczas wyboru szkoły.

- Oprócz podstawowych informacji teleadresowych, można tam znaleźć spis profili z uwzględnieniem języków obcych nauczanych w danej klasie, przedmiotów rozszerzonych jak i również przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji. W profilach przedstawiamy również minimalne, średnie oraz maksymalne punkty uzyskane podczas zeszłorocznej rekrutacji. Każdy ma również możliwość skorzystania z systemu liczenia punktów rekrutacyjnych wraz z uzyskaniem informacji o prawdopodobieństwie dostania się do danej klasy - tłumaczą autorzy rankingu.
W przypadku liceów brano pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), sukces w olimpiadach (15 proc.), egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych (35 proc.), wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej 25 proc. (z lat 2018-2020). W przypadku techników pod uwagę wzięto egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (25 proc.), egzaminy zawodowe (30 proc.) oraz wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (15 proc.).

Informacje o metodologii>>