Ranking Liceów Warszawskich opublikowany został przez Perspektywy na początku marca 1992 roku. Zwyciężyło V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, wyprzedzając sklasyfikowane wspólnie na pozycji 2.-3. sławne stołeczne szkoły: II LO im. Stefana Batorego oraz XIV LO im. Stanisława Staszica.

 

Uniwersytet Warszawski na czele rankingu uczelni>>

 

Toruńskie liceum na pierwszym miejscu

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu jest pierwszą w Polsce szkołą dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Szkoła jest placówką eksperymentalną, kierowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Przez pierwszych dziesięć lat istnienia szkoły cykl kształcenia był skrócony o rok – uczniowie stawali się absolwentami i zdawali maturę już po pięciu latach nauki w GiLA. Aktualnie GiLA jest szkołą sześcioletnią, prowadzi się osobny nabór do gimnazjum i do liceum.

Najlepsze licea w 2020 r.:

  1. Uniwersyteckie LO w Toruniu,
  2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie,
  3. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
  4. XIII LO w Szczecinie,
  5. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach,
  6. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Wrocławiu,
  7. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie,
  8. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,
  9. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej.

 

Pierwsze miejsce w rankingu techników zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).