Czarnek zaznaczył, że w tym roku egzaminy prowadzone są w formie pisemnej i nie ma obowiązkowego egzaminu ustnego, do którego przystępują tylko osoby, które potrzebują wyników z takiego egzaminu w ramach rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Podał, że do egzaminów ustnych przystępuje tylko około tysiąca.

Na maturze z polskiego "Lalka" i "Ziemia obiecana">>

 

Równania i funkcje na matematyce

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała znajomości pojęcia funkcji liniowej i umiejętności korzystania z ich własności, a także znajomości własności funkcji kwadratowej, np. znalezienia wartości funkcji określonej danym wzorem dla każdej liczby rzeczywistej różnej od 1, odnalezienia współrzędnych punktu należącego do wykresu funkcji określonej danym wzorem. Były także zadania z własności ciągów: arytmetycznego i geometrycznego.

Maturzyści musieli się wykazać znajomością figur geometrycznych, czyli m.in. cech podobieństwa trójkątów, własności kątów w trójkącie, twierdzenia o kącie wpisanym i opisanym w okręgu. Część zadań zamkniętych dotyczyło np. obliczenia miary kąta między dwiema wysokościami równoległoboku.