- Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami - mówił Przemysław Czarnek.

 

Czarnek: Nie zlikwidujemy Polskiej Akademi Nauk>>

 

WDŻ priorytetem w roku szkolnym 2021/2022

- Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z nauczycielami-konsultantami, którzy opiekują się nauczycielami wychowania do życia w rodzinie. Dziś w gronie wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w tym kongresie będziemy rozmawiali na temat przyszłości tego przedmiotu, przedmiotu niezwykle ważnego - powiedział minister. Czarnek zapowiedział, że w dokumencie Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa Wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

 

Co roku - najczęściej w czasie wakacji - szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

- W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki - powiedział szef MEiN.

 

Czy to na pewno priorytet w czasie pandemii?

Deklaracją szefa resortu edukacji zainteresowali się posłowie opozycji. Marcin Kierwiński (PO) wystąpił do MEiN z interpelacją dotyczącą tej materii - w tym m.in. o zapowiadane tworzenie "silnych ośrodków", w których doszkalani będą nauczyciele tego przedmiotu.

 

 

 

Pytania zawarte w interpelacji:

 • Czy uważa Pan, że po tak długiej nieobecności dzieci w szkołach, przedmiot zatytułowany wychowanie do życia w
 • rodzinie powinien stanowić priorytet? Dlaczego akurat ten przedmiot – zdaniem Pana Ministra – jest taki ważny w
 • obecnej sytuacji?
 • Co Pan Minister miał dokładnie na myśli, mówiąc o „bardzo silnych ośrodkach”?
 • Jaki będzie szacunkowy koszt powstania 10 ośrodków, o których mowa wyżej? Jaki będzie ich roczny koszt
 • funkcjonowania?
 • Szacunkowo, ilu nauczycieli rocznie będzie dokształcać się w takich ośrodkach?
 • Jakie treści będą przekazywane nauczycielom podczas tych kursów? Kto je opracuje i zatwierdzi?
 • Kto będzie szkolił nauczycieli w ośrodkach, o których mowa wyżej? Jakie warunki będą musiały spełnić takie osoby?
 • Jakie będą musiały mieć wykształcenie?
 • Czy ten przedmiot będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów?
 • Jakie treści będą przekazywane dzieciom podczas takich zajęć? Kto je opracuje i zatwierdzi? Jakie cele i rezultaty mają
 • osiągnąć nauczyciele, którzy będą prowadzili te zajęcia?