- To jest jakiś absurd. Nie wiem, z czego on w ogóle wynika, gdzie to wyczytali panowie z PAN-u, zwłaszcza pan prezes Duszyński – mówił minister edukacji i nauki w wywiadzie dla radia RMF.

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji>>

 

PAN służy Polsce

Dopóki ja jestem ministrem edukacji i nauki, w naszym ministerstwie o tym, żeby likwidować Polską Akademię Nauk nie ma mowy – zapewnił minister. - Zakładamy, że zarówno projekt dotyczący Narodowego Programu Kopernikańskiego, jak i projekt dotyczący reformy PAN – bo takie też są analizowane w naszym ministerstwie – będą gotowe na jesieni tego roku - tłumaczył.

Pogłoski o likwidacji PAN pojawiły się, gdy na jaw wyszedł projekt dotyczący Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Resort nauki planuje utworzenie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Zajmie się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu ustawy ma zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Jej elementem ma być też elitarna uczelnia prowadząca kształcenie w kilku ośrodkach akademickich.

 

Realizowany przez Akademię Narodowy Program Kopernikański ma obejmować:

  1. przyznawanie Nagród Kopernikańskich;
  2. nadzorowanie i wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika;
  3. wspieranie rozwoju młodych naukowców poprzez program Stypendiów Kopernikańskich;
  4. wspieranie badań naukowych poprzez Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika oraz Granty Mikołaja Kopernika;
  5. realizację Programu Ambasadorów Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej;
  6. współpracę z Polskim Instytutem Naukowo-Kulturalnym.

 

Sama Akademia ma być instytucją nadzorowaną przez resort nauki, który będzie mógł zakwestionować każdą uchwałę niezwiązaną z badaniami naukowymi.