W czwartek związkowcy spotkają się w MEN, by dyskutować o rozporządzeniu płacowym, wprowadzającym sześcioprocentową podwyżkę wynagrodzeń od września 2020 r. Chcą negocjować zmiany w stawce wynagrodzenia zasadniczego.

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Podwyżka o 6 procent

Jak wyjaśnia MEN, w przypadku nauczycieli o najniższym uposażeniu proponuje się zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie wykształcenia oraz nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6 proc. Ustalone w ten sposób minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o najniższym uposażeniu ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego uzyskanie średniego wynagrodzenia nauczycieli.

  


Więcej w pensji zasadniczej

- Konieczne są zmiany w sposobie wynagradzania nauczycieli - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - Zdalna edukacja pokazała, jak kruchym systemem jest oparcie dużej części wynagrodzenia na dodatkach. Wielu nauczycieli z dnia na dzień potraciło znaczną część swojej pensji. Nie może być tak, że zasadnicza pensja pedagoga o ponad jedną trzecią odbiega od średniej wskazanej w Karcie Nauczyciela. Trzeba to jakoś rozwiązać - dodaje. Tłumaczy, że więcej składników wynagrodzenia powinno być zagwarantowanych jako pensja zasadnicza.

 


To postulaty od dawna głoszone przez ZNP. Związkowcy chcą wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

 

Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39). Projekt jako inicjatywa obywatelska miał trafić do Sejmu, jednak zbieranie podpisów przerwała epidemia COVID-19.