Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Od momentu uruchomienia naboru wniosków o świadczenie rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich już blisko 1,4 mln. – To tylko pokazuje, że wsparcie na zakup wyprawki szkolnej dla swojego dziecka było potrzebne. Cieszę się, że dzięki programowi „Dobry Start” przyczyniamy się do wyrównywania szans wśród uczniów - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. – Jest to opcja skierowana szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn wolą złożyć wniosek drogą tradycyjną. Gorąco jednak zachęcam do dalszego korzystania przede wszystkim z drogi elektronicznej. Jest to nie tylko szybkie i wygodne, ale przede wszystkim podyktowane troską o bezpieczeństwo nas wszystkich – zaznaczyła minister Maląg.

Czytaj też: Od 1 sieprnia można korzystać z bonu turystycznego >