Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu. W tym roku dotyczy to 17,2 proc. abiturientów.

Spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc.

Spośród absolwentów techników maturę zdało 62,2 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września. Rozpocznie się o godzinie 14.00. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musi do piątku, 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej CKE jako załącznik do informacji na temat tegorocznych wyników matur.

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia. Maturzysta zdawać będzie poprawkę w miejscu wskazanym mu przez macierzystą OKE.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 30 września.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 8,8 proc. tegorocznych absolwentów (dwóch egzaminów nie zdało 6,8 proc. abiturientów, a 2 proc. nie zdało trzech). Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 6,4 proc., wśród absolwentów techników - 12,9 proc.