Od 25 marca szkoły prowadzą kształcenie na odległość, zmieniły się też terminy matur i egzaminów ósmoklasisty. Minister - poza zapowiedzią, że uczniowie nie wrócą do szkół - wskazał, że od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty.

MEN ogłosiło zasady zdalnego nauczania podczas epidemii>>

 

Zajęcia na kilka dni nie wrócą

- W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku - mówił Piontkowski.

 

 

 

Możliwe osobiste konsultacje z uczniami

Natomiast minister Dariusz Piontkowski poinformował, że od 25 maja rodzice, którzy mają dzieci w klasach 1-3 będą mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły. - Tam, oprócz opieki nad tymi dziećmi, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych - mówił. - Nadal będzie realizowana podstawa programowa, a tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach - tłumaczył szef resortu edukacji.

 

Już od 25 maja uczniowie ostatnich klas podstawówki i maturzyści mogą skorzystać z konsultacji osobistych z przedmiotów egzaminacyjnych, a - jeśli zajdzie taka potrzeba - także z innych przedmiotów. - Staramy się stopniowo umożliwiać przejście do zajęć praktycznych, dlatego od 18 maja umożliwiamy, za zgodą słuchaczy, odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok, czy półtora i nie wszyscy uczniowie byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe  - mówił szef MEN.