Według sondażu Związku Nauczycielstwa Polskiego nauczyciele tracą głównie na wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe, utratę dochodów z tego tytułu wskazało 88 proc. ankietowanych pedagogów (do 6 maja, badanie wciąż trwa).

Dyrektor szkoły decyduje, jak ewidencjonować pracę zdalną>>

 

Godzina zrealizowana - wynagrodzenie należne

Resort edukacji wielokrotnie podkreślał, że nauczyciele mają otrzymywać pieniądze za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Wyjaśniał to wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4117, podkreślając, że: przepis dotyczący realizowania przez nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pensum, a po jego przekroczeniu w ramach godzin ponadwymiarowych, ma zastosowanie również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie od 12 do 24 marca 2020 r.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2020 >

- W przypadku świadczenia przez nauczycieli w tym okresie pracy polegającej na wspieraniu uczniów w samodzielnej nauce w domu i kontaktowaniu się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego, itp., praca ta realizowana była w ramach obowiązującego nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - tłumaczy minister Kopeć. Dodaje jednak, że możliwe jest również uznanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w tym okresie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, a kompetencja w tym zakresie należy do dyrektora szkoły.
Nie jest jednak w pełni jasne, które czynności będą traktowane jako realizacja godzin ponadwymiarowych, a które jako czynności wykonywane w ramach czterdziestogodzinnego czasu pracy.

Czytaj w LEX: Dokumentowanie pracy zdalnej nauczycieli - wzory dokumentów >