W 2020 r. przeprowadzonych zostanie również 260 egzaminów w części ustnej, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226 egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, dwa – z języka rosyjskiego i jeden – z języka włoskiego.

Za kaszlnięcie nikt nie wyleci z matury>>

 

272 tys. osób przystępujących do egzaminu maturalnego

Około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym
 • matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

 

W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana (z wyjątkiem osób, o których mowa powyżej).

Czytaj w LEX: Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 >

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2020 >

 

Dwie formuły egzaminu

Do egzaminu w nowej formule przystąpią:

 1.  tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)
 2. absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).
 3.  absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:
 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej).

Czytaj w LEX: Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii >

Do egzaminu w starej formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej).

Zobacz w LEX: Zakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii. Zadania dyrektora >

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

 1. w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Czytaj w LEX: "Odmrażanie" szkół w zw. COVID-19 - podsumowanie zmian >

Terminy wydrukowane na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych oraz terminy, w których egzamin z każdego przedmiotu zostanie faktycznie przeprowadzony

 

Przedmiot / Poziom

Termin wydrukowany na stronie tytułowej arkusza

Termin egzaminu

w czerwcu 2020 r.

język polski – PP

4 maja 2020 r.

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język polski – PR

4 maja 2020 r.

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

matematyka – PP

5 maja 2020 r.

9 czerwca 2020 r. (wtorek)

język łaciński i kultura antyczna – PP, PR

5 maja 2020 r.

9 czerwca 2020 r. (wtorek)

język angielski - PP

6 maja 2020 r.

10 czerwca 2020 r. (środa)

język angielski – PR

6 maja 2020 r.

10 czerwca 2020 r. (środa)

język angielski – DJ

6 maja 2020 r.

10 czerwca 2020 r. (środa)

matematyka – PR

7 maja 2020 r.

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

filozofia – PP, PR

7 maja 2020 r.

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

biologia – PP, PR

8 maja 2020 r.

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

wiedza o społeczeństwie – PP, PR

8 maja 2020 r.

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

chemia – PP, PR

11 maja 2020 r.

17 czerwca 2020 r. (środa)

informatyka – PP, PR

11 maja 2020 r.

17 czerwca 2020 r. (środa)

język niemiecki – PP

12 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

język niemiecki – PR

12 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

język niemiecki – DJ

12 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

geografia – PP, PR

13 maja 2020 r.

19 czerwca 2020 r. (piątek)

historia sztuki – PP, PR

13 maja 2020 r.

19 czerwca 2020 r. (piątek)

język rosyjski – PP

14 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r. (piątek)

język rosyjski – PR

14 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r. (piątek)

język rosyjski – DJ

14 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r. (piątek)

język francuski – PP

15 maja 2020 r.

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

język francuski – PR

15 maja 2020 r.

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

język francuski – DJ

15 maja 2020 r.

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

fizyka – PR

fizyka i astronomia – PP, PR

18 maja 2020 r.

24 czerwca 2020 r. (środa)

historia – PP, PR

18 maja 2020 r.

24 czerwca 2020 r. (środa)

język hiszpański – PP

19 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

język hiszpański – PR

19 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

język hiszpański – DJ

19 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

język włoski – PP

20 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język włoski – PR

20 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język włoski – DJ

20 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język łemkowski – PP, PR

20 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

historia muzyki – PP, PR

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język kaszubski – PP, PR

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język litewski – PP

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język litewski – PR

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język białoruski – PP

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język białoruski – PR

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język ukraiński – PP

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

język ukraiński – PR

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

matematyka w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

biologia w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

chemia w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

fizyka w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

geografia w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

historia w języku obcym

21 maja 2020 r.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 

Czytaj w LEX: Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach >