Do matury przystąpi w tym roku około 72 tys. zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020. Organizacja egzaminów wyglądać będzie nieco inaczej niż w poprzednich latach.

CKE ogłosiła harmonogram tegorocznych matur>>

 

Na maturę w maseczce

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1.  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2.  wychodzi do toalety
  3.  podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4.  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Czytaj w LEX: Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 >

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2020 >

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

Czytaj w LEX: Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii >

 

Nikt nie wyrzuci za kaszlnięcie

Wytyczne nie limitują liczby osób w sali, jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

Jak wyjaśnia Prawo.pl dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podobnie jak co roku, osoby chore w ogóle nie powinny przystępować do egzaminów - tym bardziej zaś te, które mają objawy mogące wskazywać na COVID-19, powinny się one zgłosić do Sanepidu.

- Fakt, że ktoś od czasu do czasu kaszlnie, kichnie – nie stanowi żadnego powodu, dla którego egzamin miałby zostać przerwany. Ponieważ pora roku sprzyja różnego rodzaju alergiom, katarom – między innymi dlatego wskazaliśmy w wytycznych, aby osoba, która może mieć takie symptomy i wie o tym, odpowiednio wcześnie poinformowała o tym dyrektora szkoły, który musi taką informację przekazać zespołowi nadzorującemu, który powinien odpowiednio zareagować - mówi dr Marcin Smolik.

Zobacz w LEX: Zakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii. Zadania dyrektora >

 

Nie będzie mierzenia temperatury

Maturzyści wchodzący do szkoły nie będą mieli mierzonej temperatury, bo jak tłumaczy dyrektor CKE, mogą one dawać błędne wyniki. - Gorączka często jest objawem stresu - mówi dr Smolik, - U niektórych osób, szczególnie wrażliwych, podatnych na stres, temperatura może dochodzić nawet do 39–40 ºC, choć zazwyczaj oscyluje w okolicach 37,5–38 ºC. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o pomiarze temperatury w sposób niezwykle ostrożny należy podchodzić do jakichkolwiek decyzji podejmowanych na podstawie samego pomiaru temperatury. Należałoby przeprowadzić jakiś wywiad z takim zdającym – czy ma jakieś inne objawy, czy zdarzało się, że w przeszłości na stres reagował podwyższoną temperaturą - mówi dyrektor CKE. Dodaje, że zdający może jednak nie znać odpowiedzi na to pytanie.

 

- Nauczyciel zamieniałby się tu w lekarza, a nie taka jest jego rola. W moim przekonaniu istotniejsze niż pomiar temperatury jest odpowiedzialność samych piszących oraz ich rodziców. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwolnienia z egzaminu bądź umożliwienia przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym ze względu na pomiar temperatury wykonany w szkole. Jedynie zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który może służyć udokumentowaniu choroby i być może to jest jakiś kierunek – jeżeli szkoła zdecyduje się na mierzenie gorączki - tłumaczy dr Smolik. Dodaje, że w przypadku, gdy szkoła zdecyduje się na mierzenie temperatury, to powinna skierować zdającego do lekarza, który jest jedyną osobą uprawnioną do wnioskowania o chorobie. Członkowie zespołu nadzorującego i dyrektor szkoły nie są lekarzami; nie mogą na podstawie pomiaru temperatury wnioskować o chorobie lub jej braku.

Czytaj w LEX: "Odmrażanie" szkół w zw. COVID-19 - podsumowanie zmian >

Maturzysta na kwarantannie, wniosek o termin dodatkowy

Co oczywiste, na maturze nie mogą stawić się osoby, które są na kwarantannie, m.in. dlatego samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich apelowali o jeszcze jeden dodatkowy termin egzaminu. Podkreślali, że szczególnie na śląsku wielu maturzystów objętych jest kwarantanną i zachodzi obawa, że część uczniów nie będzie mogła przystąpić do egzaminu. Na razie jednak jeszcze jednego terminu nie wprowadzono, zaś jakiś szczególnych różnic w postępowaniu, jeżeli chodzi o uczniów objętych kwarantanną nie ma.

- Jeżeli chodzi o termin dodatkowy, to zdający na kwarantannie postępuje zgodnie z ogólną procedurą - mówi dr Marcin Smolik. - W dniu egzaminu wysyła do dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, odpowiednio dokumentując taką konieczność (zwolnienie lekarskie, informacja o skierowaniu na kwarantannę). Wniosek można wysłać do szkoły oczywiście droga mailową. Dyrektor szkoły opiniuje wniosek i przesyła go do dyrektora OKE. Dotyczy to każdej sytuacji (zdrowotnej, losowej), w której zdający nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie głównym - tłumaczy.

Czytaj w LEX: Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach >

 

Dodatkowi członkowie zespołów nadzorujących również spoza szkoły

W tym roku - zgodnie z wytycznymi GIS - przewodniczący zespołu nadzorującego musi zapewnić dodatkowe osoby, które pojawią się, jeżeli ktoś nie będzie mógł się danego dnia pojawić w pracy, np. dlatego, że wystąpią u niego objawy choroby. Podobnie jak w 2019 r. w komisjach zasiadać mogą osoby niezatrudnione w placówce. Nie jest to pierwsza tego typu regulacja - podobne środki MEN wdrożyło w zeszłym roku, gdy przez strajk nauczycieli brakowało osób do zespołów nadzorujących. Wtedy też zmieniono rozporządzenie przewidujące procedury przeprowadzania egzaminów.

 

Przeciwko takim rozwiązaniem protestował Związek Nauczycielstwa Polskiego - w 2019 r. podkreślał, że Prawo oświatowe nie dawało podstaw do wydania takiego rozporządzenia. W tym roku z kolei minister skorzystał z uprawnienia, które daje prawo o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronowirusowa), co do której pojawiają się poważne wątpliwości konstytucyjne. ZNP nie otrzymał w tej sprawie wyjaśnień od MEN.

- Należy również zwrócić uwagę na przepisy tarczy 4, które pozwalają przenosić nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę na trzy miesiące do pracy w innej szkole, to również może być próba wypełnienia ewentualnych luk w zespołach nadzorujących - mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Podkreśla także, że mimo apeli, MEN nie zdecydowało się zapewnić nauczycielom bezpłatnych testów na COVID-19.

- A przecież chodzi tu o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, nie widzę powodu, by takich testów nie przeprowadzać - mówi wiceprezes ZNP. Dodaje, że na ich przeprowadzenie zdecydowały się jedynie niektóre samorządy.

Sprawdź w LEX:

Jak należy wyegzekwować obowiązek szkolny u uczennicy, która została uznana za pełnoletnią? >

W jaki sposób organ prowadzący może szybko uzupełnić braki w kadrze nauczycielskiej w danej jednostce? >

Czy można zatrudnić nauczyciela tylko w celu realizacji godzin do dyspozycji dyrektora? >