Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, będzie oceniany według regulaminów obowiązujących w...
Monika Sewastianowicz
14.08.2018
Kadry w oświacie
Nowelizacja reformująca szkolnictwo zawodowe uporządkuje reguły jego funkcjonowania. Głębszej oceny...
Stanisław Szelewa
13.08.2018
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Ogłoszenia z ofertami pracy miały być receptą na skutki ograniczenia etatów w związku z likwidacją...
Monika Sewastianowicz
13.08.2018
Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort edukacji będzie przeciwdziałał uzależnieniom od gier. Głównie przez rozwijanie w graczach...
Monika Sewastianowicz
11.08.2018
Zarządzanie oświatą
Od lat dylemat ów nie jest jeno czczym gadaniem. Doktryna uczy, że uspołecznienie i humanizowanie...
Antoni Jeżowski
10.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji obiecuje unowocześnienie szkolnictwa zawodowego, ale nie precyzuje, skąd weźmie na...
Monika Sewastianowicz
10.08.2018
Finanse Zarządzanie oświatą
W pierwszym miesiącu wpłynęło ponad milion wniosków o pieniądze na wyprawkę szkolną. Ponad jedną...
Monika Sewastianowicz
09.08.2018
Szkoła i uczeń
Lekcji wymagających wysiłku umysłowego nie będzie można planować po szóstej godzinie. Nie oznacza...
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
Zarządzanie oświatą
Stypendia w programie Erasmus+ będą zwolnione z podatku PIT. Resort finansów przygotował projekt...
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
PIT
Nauczyciel będzie oceniany co pięć lat i wyłącznie na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu. Znikną przepisy dotyczące uchwalania szkolnych regulaminów oceniania. Oznacza to też konieczność przygotowania nowego rozporządzenia dotyczącego kryteriów, na podstawie których ustala się ocenę pedagoga.
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
Kadry w oświacie
MEN zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert organizacji konkursu poezji oraz quizu...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy...
Robert Horbaczewski
07.08.2018
Kadry w oświacie
Uczniowie od podstawówki uczą się o zasadach ruchu drogowego. Nauczyciel może też rozszerzyć...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort sprawiedliwości chce zdążyć z kryteriami oceniania nauczycieli. Przygotował projekt...
07.08.2018
Kadry w oświacie
Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić niepełnosprawnym uczniom jak...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Rada gminy powinna przyjąć program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zanim...
Robert Horbaczewski
07.08.2018
Samorząd terytorialny
Nie będziemy sprawdzać, czy pieniądze z wyprawki przeznaczono na zakup plecaka czy na obuwie...
Monika Sewastianowicz
07.08.2018
Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę...
Monika Sewastianowicz
06.08.2018
Kadry w oświacie
Już wkrótce uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą dokumentów. Aby potwierdzić prawo do ulgi,...
Monika Sewastianowicz
06.08.2018
Zarządzanie oświatą
Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które...
Monika Sewastianowicz
05.08.2018
Zarządzanie oświatą
Regulacje określające sporządzanie list obecności w szkołach policealnych są niejasne. Budzi to...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady regulujące pensum łączone. Należy je wyliczyć dla...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Kadry w oświacie
Od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą
Średnia urlopowa to nic innego, jak wynagrodzenie za urlop. Nauczycielowi przysługuje...
Marta Handzlik
03.08.2018
Kadry w oświacie
Samorządy już nie będą ustalać, ile godzin ma pracować nauczyciel specjalista. Teraz wynikać będzie...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Kadry w oświacie
Rusza kolejna tura składania wniosków pieniądze z programu "Dobry Start". Dokumenty można składać...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą
Trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym zasady wynagradzania pedagogów zatrudnionych w...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Kadry w oświacie
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą