Przedstawiła zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tak w normalnych warunkach, jak i w czasie przejścia placówek oświatowych na pracę zdalną. Podkreślała, że szkoły nie muszą realizować zadań w taki sam sposób, jak w normalnym trybie, ale dyrektor musi określić, jak będzie to realizowane.

Warto zadbać o relacje

- Chodzi o to, by odpowiednio realizować zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. Trzeba podtrzymywać kontakty z rodzicami i uczniami, wspierać ich w tym trudnych czasie. Konieczne jest też umożliwienie kontaktów z rówieśnikami. Można organizować stałe dyżury, podpowiadać rodzicom - mówiła ekspertka. Ważnej jest dbanie o bezpośrednie kontakty, pomoc uczniom i rodzicom.

 

 

Zadania specjalistów

  • pedagodzy i psycholodzy szkolni powinni prowadzić porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
  • logopedzi, terapeuci pedagogiczni powinni przygotować i przekazać rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.

 

Ważny jest dobór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwych do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie. Warto jest nagrywać i przesyłać filmiki instruktażowe rodzicom. Pobyt dziecka w domu może być wykorzystany na wspomaganie jego rozwoju, zgodnie ze wskazówkami nauczycieli. Ważne jest, aby dbać o zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, m. in. przez układanie wspólnie z dzieckiem planu dnia, wyznaczenie czasu na naukę i terapię, w którym wykonuje zadania i ćwiczenia zalecane przez nauczycieli i terapeutów.