Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Organizatorem tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kardy oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. W tym roku wydarzenie będzie odbywać się przez internet.

 

Dyrektorzy szkół szukają eksperckiego wsparcia, dyskusji i wymiany doświadczeń>>

 

Procentuje współpraca

- Edukacja zdalna przyniosła wiele wyzwań - od kompetencyjnych po infrastrukturalne - ocenia jedna z prelegentek Kongresu Oktawia Gorzeńska, absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka  - Szkoły z mocą zmieniania świata, a także twórczyni Flagowej Szkoły Microsoft - W W "nowej" rzeczywistości, w momencie dynamicznych zmian, warto szukać rozwiązań razem ze swoimi współpracownikami, otwierając się także na inspiracje i dobre praktyki, testując pomysły, ulepszając dotychczasową pracę szkoły - dodaje.

 

 

Dodaje, że strategiczne myślenie oraz odporność i elastyczność są tym, czego najbardziej dzisiaj potrzebujemy. Dlatego poprowadzi wykład Dyrektor – strateg! O tym, jak wykorzystać nową sytuację, by rozwinąć skrzydła.

 

Pandemii nikt nie przewidział

- Rok 2020 będzie pamiętany jeszcze przez lata jako rok związany z olbrzymimi wyzwaniami i problemami organizacyjnymi związanymi z pandemią - mówi prof. dr hab. Jan Fazlagić, który wygłosi wykład Wyzwania dla liderów oświaty w nowym roku szkolnym 2020/2021 - Żaden program szkoleniowy przed 2020 rokiem nie wspominał  o tym, jak w ciągu kilku dni przestawić całą oświatę na pracę zdalna. Nie było rekomendacji ani scenariuszy. Wszystkiego musieliśmy się uczyć w trakcie pandemii. System edukacji stoi przed wieloma „stary” wyzwaniami ale pojawiło się także wiele nowych, głownie związanych z pandemią - podkreśla.

 

 

Dodaje, że wśród nich można wymienić kwestię skuteczności nauczania w, odrobienia luki covidowej związanej z przebywanie kilkuset tys. uczniów w procesie edukacji zdalnej . Aktualne pozostają tez wyzwania związane z dostosowanie programów nauczania nie tylko do potrzeb rynku pracy ale przede wszystkim do zmieniającego się społeczeństwa i modeli funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

 

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 

 

 

Kolejna edycja konkursu Super Dyrektor

Podczas wydarzenia ogłoszeni zostaną także laureaci konkursu Super Dyrektor. Super Dyrektorzy to świetni pedagodzy i skuteczni menedżerowie. Tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniającą samodzielność swoich podopiecznych. Ich wizja placówki zakłada współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Celem konkursu jest wyróżnienie ich i ukazanie działań szerszemu środowisku edukacyjnemu.