Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na 2021 r. w częściach dotyczącej subwencji oświatowej, budżetach wojewodów na oświatę i rezerw celowych.

2021 rok bez podwyżek dla nauczycieli>>

 

Subwencja wyższa o 2 mld zł

Wyliczono, że całość wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 57 mld 077 mln 534 tys. zł. Największą jej część stanowi subwencja oświatowa, która ma wynieść 52 mld 41 mln 694 tys. zł. Reszta to środki w rezerwach celowych, budżetach resortów i budżetach wojewodów. Subwencja w tym roku wynosi 49 mld 885 mln 775 tys. zł. i wzrośnie o 2 mld 155 mln zł, czyli 4,3 proc.

- W kwocie subwencji oświatowej na 2021 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań, a więc skutek kosztów wynagrodzeń osobowych: podwyżki o 6 proc. wynagrodzeń nauczycieli od 1 września tego roku, skutek zmian w awansie zawodowym nauczycieli, skutek zmian w liczbie etatów, koszt doskonalenia zawodowego, dodatku wiejskiego i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie nowych etatów, wzrost dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia szkół do prowadzenia przez ministra rolnictwa  - wyjaśnił wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

 

Standard finansowy A wyższy o ok. 200 zł

W 2021 roku tzw. standard A, czyli kwota na jednego ucznia wykorzystywana w algorytmie podziału subwencji oświatowej wyniesie 6110 zł. W 2020 r. wynosił on ok. 5.986  zł . Liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji wynosiła 4 mln 889 tys. Projekt przewiduje też rezerwy celowe - m.in. na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, która ma wynieść 1 mld 584 mln zł.

Rezerwa "na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży" ma wynieść 776,9 mln zł. Rezerwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej ma wynieść 70 mln zł.

 

Kwota bazowa dla nauczycieli utrzymana

W ustawie budżetowej corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można prognozować, o ile wzrośnie pensja nauczycieli. Wynikałoby, że w 2021 roku nie wzrośnie wcale, bo ustawa utrzyma kwotę z września 2020.

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Ta sama kwota bazowa

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada utrzymanie kwoty bazowej w wysokości  3537,80 zł. Co oznacza, że minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2949 zł;
  •         nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł;
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.