W nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń zabrakło wyłączenia obowiązku wprowadzenia godzin dla seniorów w szkolnych sklepikach. Problem może dotyczyć ok. 3541 placówek  - tyle sklepików działało w polskich szkołach na koniec 2019 roku według Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli jednak rząd zdecyduje się o wprowadzeniu nauki zdalnej i hybrydowej także w starszych klasach szkół podstawowych, co zapowiedział w środę premier, sklepiki stracą klientów.

 


Skąd problem

Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,  których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,  wyrobów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia. Takie same zasady obowiązują na poczcie oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. A zgodnie z nim przez placówkę handlową należy rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu - jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Jeśli zatem w szkolnym sklepiku za ladą nie stoi właściciel, może w godzinach od 10 do 12 obsługiwać uczniów. Jeśli zatrudniona przez niego osoba - nie może. Wtedy klientami mogą być tylko pracownicy szkoły, którzy mają ponad 60 lat. O problemie z wyłączeniem obostrzeń w sklepach, w których klientów obsługuje właściciel, pisaliśmy w poniedziałek. Tam też zwróciliśmy uwagę, że z drugiej strony działają one w sklepikach szkolnych.

Będą zmiany

Dziennikarze RMF FM ustalili we wtorek, że będzie nowelizacja rozporządzenia. Mają zostać doprecyzowane właśnie przepisy dotyczące godzin dla seniorów. Wprost ma zostać zapisane, że godziny dla seniorów nie obowiązują w sklepikach szkolnych. Tyle, że tu problem może rozwiązać się sam. W środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nauka hybrydowa lub zdalna zostanie też wprowadzona w starszych klasach szkół podstawowych. Od poniedziałku 19 września obowiązuje już szkołach średnich. W czerwonych strefach - nauka jest zdalna, która objęła blisko milion uczniów z 6178 szkół ponadpodstawowych. To ponad połowa wszystkich uczniów, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju. Z kolei tryb hybrydowy - obejmie 821,5 tys. uczniów w 5978 szkołach. Połowa z nich musi uczyć się stacjonarnie. W efekcie szkolne sklepiki i tak stracą klientów, a w efekcie mogą zniknąć z placówek. Nowelizacja rozporządzenia jest jednak potrzebna, bo trzeba precyzyjnie określić, w których placówkach handlowych obowiązują zakazy.