- Monitorujemy sytuację w szkołach i placówkach. Bezpieczeństwo uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli jest dla nas najważniejsze - podkreśla resort edukacji w komunikacie.

Internetowa szkoła trochę na wyrost>>

 

Zasady oceniania ustala dyrektor

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty. Na podstawie rozporządzenia dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 

 


 

Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – stan na 6 października br.:

  • 47 997 – tryb stacjonarny (99 proc. wszystkich),
  • 401 – tryb mieszany (tj. 0,82 proc. wszystkich);
  • 86 – tryb zdalny (tj. 0,18 proc. wszystkich).