Część matur rozpoczęła się z opóźnieniem, bo szkoły dostały mailem informacje o podłożeniu bomby. Alarmy okazały się fałszywe. W jednej ze szkół ewakuowano zdających, którzy maturę napiszą w czerwcu.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019
Zasady przyznawania świadczenia "Dobry Start" określi ustawa, której projekt już przekazano do konsultacji społecznych. Merytorycznie w kwestii wyprawki szkolnej niewiele się zmieni, nadal przewidziane będzie po 300 zł na każde dziecko.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019
Maturzysta, który zaśpi na egzamin, poczeka rok na kolejną szansę, by do niego przystąpić. Łagodniej przepisy traktują osoby, które nie ponoszą winy za spóźnienie na maturę. Egzamin w dodatkowym terminie napiszą m.in. zdający ewakuowani z powodu fałszywego alarmu bombowego.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019

Od poniedziałku zaczynają się matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W poniedziałek 6 maja ponad 269,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9.00 do matury, która rozpocznie się od obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Krzysztof Sobczak
06.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Weszły w życie przepisy dostosowujące Prawo oświatowe do RODO. Wprowadzają dodatkowy obowiązek - zachowania w poufności informacji uzyskanych od uczniów. Z przestrzegania tej zasady będzie można nauczyciela zwolnić - prawo do tego będą mieli m.in. rodzice uczniów.
Monika Sewastianowicz
04.05.2019
Jeśli w trakcie roku szkolnego zapada decyzja o odwołaniu dyrektora szkoły w trybie bez wypowiedzenia, to musi ona wynikać z zaistnienia tzw. szczególnie uzasadnionego przypadku. Długotrwały konflikt dyrektora ze współpracownikami nie uzasadnia podjęcia takich kroków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
03.05.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Konsekwentnie podtrzymujemy decyzję, że nie będziemy brać udziału w obradach okrągłego stołu – powiedział w czwartek Sławomir Broniarz w reakcji na zamieszczoną przez wicemarszałek Sejmu Beatę Mazurek na Twitterze informację o tym, że zaproszenie do okrągłego stołu ds. oświaty dla związków zawodowych jest aktualne.
Krzysztof Sobczak
02.05.2019
Zarządzanie oświatą
Pustki w samorządowych budżetach - to najczęstsza przyczyna tego, że placówki oświatowe występują pod koniec roku do ZUS o przełożenie terminu płatności składek. Zakład idzie im zwykle na rękę, podobnie jak przedsiębiorcom zalegającym z opłacaniem składek i rozkłada im dług na raty.
Paweł Żebrowski
02.05.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Trwa program wsparcia finansowego wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Środki pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Program dofinansowania został zaplanowany na 4 lata i trwa od 2018 roku.
Katarzyna Pruś
02.05.2019
Zarządzanie oświatą
We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce zakończono klasyfikację absolwentów. Tym samym 270 tys. tegorocznych absolwentów szkół już w najbliższy poniedziałek, 6 maja br. przystąpi do egzaminu maturalnego.Tylko 200 szkół skorzystało z nowych przepisów.
Monika Sewastianowicz
30.04.2019
Kadry w oświacie
Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad 100 osób ma uczestniczyć w pracach zaplanowanych na wtorek 30 kwietnia pięciu podstolików podczas drugiej tury debaty przy okrągłym stole edukacyjnym. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału tym wydarzeniu, mimo zaproszenia premiera.
Krzysztof Sobczak
29.04.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Rekomendujemy włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca - wzywa Związek Nauczycielstwa Polskiego w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Monika Sewastianowicz
29.04.2019
MEN domagało się w czasie strajku, by dyrektorzy szkół wpisywali do centralnego Systemu Informacji Oświatowej dane o strajkujących nauczycielach. Według RPO nie ma ku temu podstawy prawnej, a przetwarzanie danych bez odpowiedniego przepisu może naruszać Konstytucję.
Monika Sewastianowicz
29.04.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor szkoły będzie mógł zastąpić radę pedagogiczną nie tylko w czasie strajku nauczycieli. Dodany najnowszą nowelizacja do Prawa Oświatowego przepis pozwala na dużą uznaniowość w tym zakresie, nie ograniczając możliwości zastępowania nauczycieli jedynie do strajku lub innej sytuacji nadzwyczajnej.
Monika Sewastianowicz
29.04.2019
Zarządzanie oświatą
Od godziny 6.00 w sobotę strajk nauczycieli został zawieszony. Również w sobotę weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów szkół lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły.
Krzysztof Sobczak
27.04.2019
Zarządzanie oświatą
Wynagradzanie nauczycieli za czas strajku to łamanie dyscypliny finansów publicznych - twierdzi wiceminister finansów Leszek Skiba. Przypomina, że ustawa nie przewiduje wynagrodzenia za czas, gdy protestujący powstrzymują się od pracy. Jednak zdaniem ekspertów całkowitego zakazu nie ma.
Monika Sewastianowicz
27.04.2019
Taka koncepcja - jak mówił premier Mateusz Morawiecki - wyłania się po pierwszej części obrad okrągłego stołu w sprawie oświaty. Sprecyzował, że chodzi o spojrzenie na edukację z perspektywy rodziców. Podczas obrad poruszano też kwestie racjonalności wydatków i jakości pracy nauczycieli, a także zwracano uwagę na przeładowanie części szkół.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2019
Szkoła i uczeń
Prezydent już podpisał ustawę, która ma zagwarantować klasyfikację wszystkim maturzystom, nawet gdy nie zbierze się rada pedagogiczna. Stanie się tak dzięki poszerzeniu uprawnień dyrektora szkoły. Zmiana wejdzie w życie w sobotę.
Monika Sewastianowicz
26.04.2019
Kadry w oświacie
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Za wyrażeniem wotum nieufności Annie Zalewskiej głosowało 180 posłów, 228 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Autorzy wniosku argumentowali, że minister edukacji nie przekazała odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów oświaty w samorządach.
Monika Sewastianowicz
26.04.2019
Kadry w oświacie
W nocy z czwartku na piątek Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Zaakceptowana przez Senat nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Zarządzanie oświatą
Szkołom, które przez strajk nauczycieli nie zrealizują harmonogramu zajęć dofinansowanych ze środków unijnych może grozić zwrot części wypłaconej już dotacji. Chodzi głównie o projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dokształcaniem uczniów, nabyciem przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji.
Robert Horbaczewski
26.04.2019
Finanse samorządów
Panie premierze Mateuszu Morawiecki, dajemy panu czas do września, czekamy na konkretne rozwiązania - mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Od 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. O zawieszeniu strajku zdecydował także w czwartek Wolny Związek Zawodowy "Solidarność-Oświata".
Monika Sewastianowicz
25.04.2019
Kadry w oświacie
W wielu szkołach wciąż nie doszło do zwołania rad pedagogicznych, na których klasyfikowani będą tegoroczni maturzyści. Według przygotowywanej właśnie ustawy zajmą się tym dyrektorzy szkół, ale gdy to zawiedzie, do akcji będą musiały wkroczyć samorządy. Rozwiązaniem może być wydelegowanie nauczycieli z innych szkół.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Dyrektor zastąpi radę pedagogiczną przy klasyfikowaniu uczniów, jeżeli z jakiegoś powodu również on zawiedzie, zrobi to delegowany nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący. Zmiana, którą w piątek prawdopodobnie podpisze Prezydent, zagości w Prawie Oświatowym na dłużej.
Monika Sewastianowicz
25.04.2019
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wspiera nauczycieli, bo uważa, że ich oczekiwania, co do wzrostu wynagrodzeń są uzasadnione. - Ale mam do nauczycieli ogromną prośbę i apel - proszę sklasyfikować młodzież i zrobić matury - apelował w środę podczas spotkania z mieszkańcami Świdwina. Prezydent mówił, że do okrągłego stołu, jak poinformowała rzecznik rządu, zgłosiło się 900 osób, to formuła, w której trudno się rozmawia, w której trudno negocjować.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.04.2019
Szkoła i uczeń
W okrągłym stole nie wezmą udziału związkowcy z ZNP i Federacji Związków Zawodowych, nie pojawią się także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Nie wiadomo nawet, czy do negocjacji zasiądzie premier. Strona rządowa twierdzi jednak, że chętnych nie brakuje.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Nie wiadomo, kto w przedszkolu może, a kto powinien, podać dziecku lek w przypadku ataku choroby - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Interweniował w tej sprawie do resortu edukacji, jednak - jak podkreśla - nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Kadry w oświacie
Rząd nie czeka na decyzję nauczycieli dotyczącą udziału w radach klasyfikacyjnych. Zmieni prawo oświatowe tak, by wszyscy maturzyści mogli przystąpić do egzaminów. Treść projektu poznamy na środowym posiedzeniu.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Niczego nie kończymy, nadal jesteśmy w fazie strajku - powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz. I wspólnie z Federacją Związków Zawodowych zapowiedział, że nie wezmą udziału w oświatowym "okrągłym stole". A komitet strajkowy zaapelował o zwoływanie rad pedagogicznych by przeprowadzić matury.
Krzysztof Sobczak
23.04.2019
Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły nie dochowała procedury wymierzenia kary porządkowej nauczycielce. Nie wysłuchała jej przed nałożeniem nagany i nie sporządziła w sposób prawidłowy pisma informującego o nałożeniu kary - orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Robert Horbaczewski
23.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski