Informacje takie minister Danuta Dmowska-Andrzejuk przedstawiła na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie 16 września odbyła się konferencja prasowa Programu Szkolny Klub Sportowy, której  głównym tematem była aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii.

Aktywizacja fizyczna młodzieży

Podstawowym celem Programu Szkolny Klub Sportowy jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowanych jest blisko 100 różnorodnych form aktywności. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć. - Nasz Program rozwija się i angażuje coraz więcej dzieci, rodziców i nauczycieli – daje nam to wyjątkową szansę bycia razem, tworzenia SKS-owej społeczności - mówiła minister. 

Czytaj także: Minister sportu chwali wychowawcze znaczenie SKS-ów>>
 

– Wspieramy aktywizację społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na sport powszechny. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 282 mln zł. Program Szkolny Klub Sportowy pomaga nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, ponieważ zajęcia odbywają się w środowisku szkolnym. W tym roku w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS uczestniczy blisko 300 tys. dzieci z prawie 9 tys. szkół. Zwracamy uwagę jak ważne w czasach pandemii koronawirusa jest regularne uprawianie sportu, dlatego cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji, w której musimy się odnaleźć, w większości placówek edukacyjnych, które realizują Program SKS, zajęcia się odbywają – powiedziała Danuta Dmowska-Andrzejuk. 

 


Zajęcia mimo pandemii

Jak poinformowano, z analiz przeprowadzonych przez zespół projektów z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że od września br., mimo aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w większości szkół Program SKS realizowany jest zgodnie z założeniami. Zajęcia w zdecydowanej większości prowadzone są w szkolnych halach gimnastycznych lub na przyszkolnych boiskach, a wśród aktywności dominują gry zespołowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz lekkoatletyka. Zajęcia SKS są wyjątkowe, znacznie łatwiej adaptować je do zmieniającej się rzeczywistości i wymogów niż np. zajęcia wychowania fizycznego z jednolitą podstawą programową.

– Pomimo wszystkich problemów realizujemy zajęcia i edukujemy społeczność SKS jak ważna jest aktywność fizyczna w dobie pandemii koronawirusa. Oczywiście nasze zajęcia zorganizowane są zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami i według zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Po wiosennych zawirowaniach, uprawianie sportu jest praktycznie uwolnione i staramy się to jak najlepiej wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy również przygotowani na ewentualne ograniczenia, które mogą być wprowadzane w najbliższych miesiącach. Gdyby tak się stało, będziemy pokazywać, że aktywnym można być w każdych okolicznościach. Nawet, jeżeli przez jakiś czas trzeba zostać w domu. – stwierdziła dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, dr Urszula Włodarczyk.