Projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Jego realizatorzy informują, że finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. Natomiast za pośrednictwem tych placówek wsparcie otrzymają nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach i zapraszają do zgłaszania się do projektu.

Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów grantowych zorganizowanych w terminie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r., w procedurze konkursu otwartego, aż do wyczerpania środków na poszczególne kategorie.

Czytaj także: Rusza pilotaż wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu>>
 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 909067,76 zł z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wartość całkowita projektu to 50 499 974,54 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji>>