W przyjętym stanowisku Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych apeluje o przeprowadzenie reformy systemu edukacji i proponuje zmiany w zarządzaniu i finansowaniu oświaty.

Samorządowe organizacje przypominają też, że ze względu na kumulację wielu negatywnych zjawisk, budżety gmin i powiatów niedługo nie udźwigną nie tylko zadań oświatowych, ale też innych, równie ważnych dla mieszkańców.

 


Oświata wciąż powoduje problemy

Podczas spotkania zarządów organizacji tworzących Porozumienie przyjęto stanowisko, w którym zwrócono uwagę, że od momentu przekazania samorządom prowadzenia placówek oświatowych, część oświatowa subwencji ogólnej w coraz mniejszym stopniu zapewnia gminom pokrycie kosztów realizowania tych zadań.

Samorządy muszą pokrywać coraz większą lukę finansową, która tworzy się w oświacie. Jak zauważają samorządowcy, w większości jednostek subwencja nie pokrywa nawet środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. - W ujęciu budżetowym zadania z zakresu oświaty stanowią około 30-50 proc. wszystkich wydatków - mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Czytaj też: Pieniądze na oświatę – rząd, samorząd czy hybryda?

Państwo powinno przejąć sferę wydatków oświatowych

OPOS w swoim stanowisku wnioskuje o to, by państwo przejęło sferę wydatków oświatowych, które związane są z zatrudnieniem personelu. Samorządy byłyby z kolei zobowiązane do utrzymania infrastruktury oraz realizowania nowych inwestycji w obszarze opieki oraz edukacji dzieci i młodzieży. Rozliczenie pomiędzy budżetem państwa a samorządami lokalnymi mogłoby być dokonywane na podstawie sprawozdań składanych co kwartał.

W skład Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych wchodzi jedenaście organizacji samorządowych, ich działalność gwarantuje realną możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce.