- W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość - mówił minister Dariusz Piontkowski o egzaminach. - Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku - mówił Piontkowski.

 

Nauczycielu, zamiast testu podpisz papier, że jesteś zdrowy>>

 

Dni do dyspozycji dyrektora

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, na dni 16-18 czerwca zaplanowano przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Z wypowiedzi ministra wynikałoby, że w tym czasie uczniowie będą mieli wolne i to niezależnie od tego, czy w ich szkole odbywa się egzamin. Tak jednak nie będzie, uczniowie podstawówek będą mieli lekcje w czasie matur, chyba że dyrektor zdecydował inaczej.

 

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) w §  5 daje dyrektorowi szkoły uprawnienie do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

  • egzamin ósmoklasisty,
  • egzamin maturalny,
  • egzamin zawodowy.

 

 

Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa ministerstwa edukacji wyjaśnia, że kwestia wolnego od zajęć dydaktycznych uzależniona jest od kalendarza szkolnego w danej szkole i czy w danej szkole jest przeprowadzany egzamin.

- Dyrektor szkoły ma co roku pulę dni do wykorzystania jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni te mogą być wykorzystane, np. w okresie, gdy w danej szkole jest przeprowadzany egzamin - tłumaczy - Jeśli w szkole jest przeprowadzany egzamin maturalny i dyrektor ustalił te dni jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wówczas pozostali uczniowie będą mieli wolne, również jeśli kształcą się w systemie na odległość. Takie same zasady obowiązują w przypadku egzaminu ósmoklasisty - dodaje.