Już po raz piąty w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Wczesna Edukacja” wybieraliśmy najlepszych dyrektorów placówek oświatowych. I jak co roku był to wybór trudny. W tym roku gala konkursowa odbyła się w formule on-line, standardowa pozostała natomiast dwustopniowa procedura wyboru zwycięzców.

O zdalnej edukacji na VII Kongresie Edukacja i Rozwój>>


Najpierw jury wyłoniło nominowanych. Byli to:

 • Anna Florek ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie,
 • Iwona Kaszubowska z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie,
 • Anna Zabielska z Przedszkola nr 201 Misia Ursynka w Warszawie,
 • Piotr Czaja z I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku,
 • Ewa Dziekan-Feliksiak z XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
 • Wioletta Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie,
 • dr Iwona Wanda Grygiel ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu,
 •  Izabela Nowak-Piłka z LXXVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie,
 • Zenon Skrzypek ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu,
 • Aldona Skubiszewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach,
 •  Ewa Wawrzak ze Szkoły Podstawowejw Psarach.

 

Z tego grona jury przyznało wyróżnienia Ewie Dziekan-Feliksiak i Izabeli Nowak-Piłce, a Kapituła Iwonie Kaszubowskiej, Annie Zabielskiej, dr Iwonie Wandzie Grygiel i Wioletcie Krzyżanowskiej.