Od 21 do 23 listopada w Warszawie pod hasłem "Nauczyciele, mamy moc" będzie obradował 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Hasła zawierające przesłanie tego zjazdu to: „Nauczyciele, mamy moc” oraz „Odpowiedzialność, odwaga, wartości”.

W 42. zjeździe bierze udział 194 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów – po pięciu delegatów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (10 delegatów) - 116 kobiet i 78 mężczyzn.

Nowy prezes

W czwartek wieczorem odbędzie się wybór prezesa ZNP na nową kadencję 2019-2024 i wiceprezesów Zarządu Głównego ZNP. Obrady w pierwszym dniu mają charakter zamknięty. Chęć kandydowania na to stanowisko zadeklarował jego dotychczasowy prezes Sławomir Broniarz. Jeśli zostanie ponownie wybrany, będzie to jego szósta kadencja na tym stanowisku.

- Decyzję o kandydowaniu na kolejną kadencję podjąłem kilka miesięcy temu. Takie są procedury, wybory są bowiem wielostopniowe – powiedział Sławomir Broniarz. Zaznaczył, że pierwszy i drugi etap, gdy jest się ocenianym na tych najniższych szczeblach na poziomie gminy i województwa, (w jego przypadku świętokrzyskiego), jest najistotniejszy i zawsze najtrudniejszy. - Każdy członek z oddziału gminnego czy z okręgu może przyjść i powiedzieć po prostu: mam pana dość. I to byłby koniec mojego kandydowania – powiedział.

Broniarz podkreśla, że minione pięć lat dla poszczególnych nauczycieli i dla związku nie były łatwe: wprowadzona została reforma edukacji, zlikwidowano gimnazja, odbył się ogólnopolski strajk. - Idąc do gminy, zdawałem sobie sprawę, że muszę ludziom jasno i konkretnie odpowiadać na pytania i zgłaszane postulaty. Oba etapy weryfikacji, gminny i wojewódzki, przeszedłem pozytywnie – poinformował. Dodał, że teraz czeka go ostatni, nie mniej emocjonujący, trzeci etap weryfikacji. Zdecydują delegacji na zjazd.

 


- O tym, kto ostatecznie będzie kandydował na stanowisko szefa związku, dowiem się tak jak wszyscy delegaci dopiero w pierwszym dniu zjazdu, podczas obrad. Kandydować ma prawo każdy z delegatów i to zjazd zdecyduje, który będzie najlepszym prezesem – zaznaczył Broniarz.

Czytaj też: Premier: Będą pieniądze na podwyżki dla nauczycieli >

Program Zjazdu

Na czwartek zaplanowany jest tylko wybór prezesa ZNP na nową kadencję.

W piątek rano zaplanowano wystąpienie programowe przez nowo wybranego prezesa związku i wystąpienia gości specjalnych zjazdu. Wśród nich jest Wanda Traczyk-Stawska, nauczycielka i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Wystąpienia będą mieć także goście zagraniczni reprezentujący m.in. Międzynarodówkę Edukacyjną i organizacje związkowe z innych krajów. Po południu ma być dyskusja nad kierunkami i wytycznymi programu działania Związku.

W sobotę odbędą się końcowe prace nad najważniejszymi dokumentami zjazdu. Delegaci zajmą się projektem zmian w statucie ZNP, uchwałami i wnioskami oraz programem.