SN: uniewinnienie policjanta, który zranił kibica

Sąd Najwyższy potwierdził, że uniewinnienie policjanta, który użył pistoletu hukowego dla uspokojenia kibiców piłki nożnej i zranił jednego z nich - było słuszne, nie doszło do nadużycia uprawnień....

20.05.2017

TSUE: obiad przygotowany przez studenta jest bez VAT

Świadczenie przez studentów usług gastronomicznych i rozrywkowych w ramach ich kształcenia odpłatnie na rzecz osób trzecich może zostać uznane za usługi ściśle związane z kształceniem i w związku z...

19.05.2017

WSA: dane z umów z podmiotami publicznymi są jawne

Samorząd terytorialny

Osoba fizyczna zawierając umowę cywilnoprawną z podmiotem publicznym nie może oczekiwać, że w zakresie takich danych jak imię i nazwisko lub firma, przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, zachowa...

19.05.2017

Przepisy nie przewidują terminu na badanie i ocenę ofert

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje obowiązkowego terminu na dokonanie czynności badania i oceny ofert. To, czy doszło do zaniechania ze strony zamawiającego uzależnione jest od konkretnego...

17.05.2017

SN: nieudana próba unieważnienia uznania ojcostwa

Podważeniu ojcostwa służy powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania, które można wytoczyć w ciągu pół roku od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Wszelkie...

17.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski