Ulica 17 stycznia wróci do Golubia -Dobrzynia

Samorząd terytorialny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił swoje wcześniejsze zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu. Uznał, że IPN błędnie zinterpretował rys historyczny.

17.01.2018

RIO: pomoc de minimis trzeba zgłosić prezesowi UOKIK

Samorząd terytorialny

Niezbędnym elementem procedury podejmowania uchwały o udzieleniu pomocy de minimis jest zgłoszenie jej prezesowi UOKIK. Inaczej uchwała jest nieważna uznało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w...

12.01.2018

NSA: zakwaterowanie i najem są różnymi usługami

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy najemca wykorzystuje nieruchomość do zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Nie jest tym świadczenie usługi zakwaterowania orzekł Naczelny Sąd...

11.01.2018