SN: dobro dziecka jest najważniejsze, a nie ustawa

Wszelkie decyzje w ramach sprawowania obowiązków rodzicielskich powinny być podyktowane dobrem dziecka, a nie konkurencją ustaw - stwierdził Sąd Najwyższy przyznając pieczę zastępczą ojczymowi, który...

26.11.2016