WSA: radny - sołtys nie straci mandatu

Samorząd terytorialny

Powierzenie doręczenia decyzji podatkowych sołtysowi znajduje podstawę prawną w przepisach prawa publicznego, a nie w umowie cywilnoprawnej. Radny będący sołtysem nie naruszył tym samym przepisów...

04.01.2018

SN: eksmisja dłużnika z pomieszczenia tymczasowego

Nie można zaskarżyć do sądu postanowienia o nakazanie dłużnikowi opuszczenia i opróżnienia pomieszczenia tymczasowego. Nowy tytuł wykonawczy komornikowi nie jest potrzebny, aby eksmitować dłużnika -...

04.01.2018

Sklep zapłaci za skutki uderzenia cenówką

BHP

Spółka prowadząca sklep nie kontrolowała należycie stanu wyposażenia sklepu skoro samoczynnie zerwała się linka mocująca listwę cenową uderzając w głowę klientkę - stwierdził Sąd Apelacyjny w...

03.01.2018

SN: Sąd Najwyższy nie jest sądem trzeciej instancji

Jeśli pełnomocnik dysponuje pełnomocnictwem do działania za stronę we wszystkich instancjach, to takie umocowanie nie obejmuje postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną. Sąd Najwyższy nie...

02.01.2018

Wojewoda: śmietnik nie musi stać na utwardzonym gruncie

Samorząd terytorialny

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie może wymagać, aby właściciel nieruchomości utwardzał powierzchnię, na której ustawiony jest śmietnik stwierdził wojewoda lubelski.

02.01.2018

Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

BHP

Pracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie zakładu pracy w czasie pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia...

01.01.2018

TSUE: zapasy gazu można trzymać w innych krajach UE

Państwa członkowskie UE nie mogą zobowiązywać dostawców gazu ziemnego do utrzymywania wyłącznie na terytorium krajowym wystarczających zapasów magazynowych gazu ziemnego w celu wypełnienia obowiązków...

29.12.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski