Czy na egzaminie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczyciel może wykorzystać zdjęcia dzieci w prezentacji multimedialnej?

ODPOWIEDŹ

 

Nauczyciel powinien uzyskać zgodę rodziców dzieci na wykorzystanie zdjęć z ich udziałem.

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów albo przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli wynika z przepisów.

Żadne przepisy szczególne nie regulują wykorzystywania wizerunku ucznia lub uczniów w związku z ubieganiem się o awans zawodowy. W związku z tym przetwarzanie takich danych osobowych mogłoby nastąpić na podstawie zgody, czyli w oparciu art. 6 ust. 1 lit a RODO.


Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w konkretnym celu albo celach, na które odrębnie wyraża zgodę.

Nauczyciel powinien więc uzyskać zgody rodziców na wykorzystanie zdjęć z udziałem uczniów w postępowaniu związanym z awansem zawodowym, chyba że wykorzystuje zdjęcia "klasowe", czyli przedstawiające zbiorowość uczniów bez eksponowania niektórych z nich na tle pozostałych oraz bez dodatkowych informacji pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby.