SN: zachowek otrzymała osoba nieuprawniona

Zachowek został źle rozliczony między spadkobierców - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który niewłaściwie obliczył wartość darowizn dokonanych przez ojca przed...

23.05.2017

Fiskus: strata nie daje prawa do ulgi na dziecko

Poniesiona przez męża podatniczki strata z najmu nie może mieć wpływu na wysokość dochodu wyznaczającego limit uprawniający do ulgi prorodzinnej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora...

22.05.2017

CIT: definitywność straty określi organ ścigania

W przypadku strat wynikających z kradzieży niewystarczające jest samo zgłoszenie zdarzenia, lecz uzyskanie rozstrzygnięcia kończącego postępowanie przygotowawcze. Wraz z uzyskaniem postanowienia...

22.05.2017

SN: uniewinnienie policjanta, który zranił kibica

Sąd Najwyższy potwierdził, że uniewinnienie policjanta, który użył pistoletu hukowego dla uspokojenia kibiców piłki nożnej i zranił jednego z nich - było słuszne, nie doszło do nadużycia uprawnień....

20.05.2017

TSUE: obiad przygotowany przez studenta jest bez VAT

Świadczenie przez studentów usług gastronomicznych i rozrywkowych w ramach ich kształcenia odpłatnie na rzecz osób trzecich może zostać uznane za usługi ściśle związane z kształceniem i w związku z...

19.05.2017

WSA: dane z umów z podmiotami publicznymi są jawne

Samorząd terytorialny

Osoba fizyczna zawierając umowę cywilnoprawną z podmiotem publicznym nie może oczekiwać, że w zakresie takich danych jak imię i nazwisko lub firma, przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, zachowa...

19.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski